Czysta Błękitna Kraina

Czysta Błękitna Kraina czyli Dzień Ziemi

Dnia 22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Z myślą o naszej planecie w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią Anną Andrzejczak – prezesem Zakładu Zagospodarowania Odpadów„Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku.

Czysta Błękitna Kraina

W prezentacji wzięli udział uczniowie klas I technikum. Głównym celem spotkania było podniesienie świadomości młodzieży na temat  konieczności segregacji odpadów oraz przedstawienie zasad gospodarki odpadami od 1 lipca 2013 – po wejściu w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji, świadomie i odpowiedzialnie wymieniali korzyści płynące z sortowania, klasyfikowali również odpady według ich przydatności do recykingu.

Spotkanie pozwoliło zrozumieć, iż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wygląd i stan  naszej planety.

Opracowała: mgr Hanna Agatowska, zdjęcia: Sławomir Łukaszuk

Czytaj dalej