Warsztaty dziennikarskie

Zapraszamy na warsztaty

Biblioteka szkolna zaprasza do wzięcia udziału w  warsztatach dziennikarskich, na których można uzyskać podstawową wiedzę z dziedziny dziennikarstwa m.in. na temat pracy redakcji gazety, pisania tekstów-form i gatunków najczęściej stosowanych w dziennikarstwie.
Warsztaty dziennikarskie
Umiejętności te mogą być przydatne przy redagowaniu informacji dotyczących życia szkoły na szkolną stronę internetową. Zapraszam – zostań szkolnym reporterem.
Bibliotekarz-A. Witek
Czytaj dalej

Warsztaty dziennikarskie w bibliotece szkolnej

Jak wcześniej wspominano, w bibliotece szkolnej w dniach 14 i 15 czerwca odbyły się warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, w których uczestniczyło 10 uczniów z kl. II TI, II TM oraz I To. Warsztaty odbyły się w ramach projektu –MŁODZIEŻOWA AKCJA MULTIMEDIALNA –MAM, którego propagatorem jest Fundacja Nowe Media. Podczas dwudniowych zajęć uczestnicy uzyskali wiedzę na temat pracy w redakcji gazety, radia i telewizji oraz zasad rzetelnego dziennikarstwa.
Uwieńczeniem warsztatów było utworzenie redakcji i wydanie pierwszego, „próbnego” numeru gazetki multimedialnej – Strefa M.
Gazetka szkolna – Strefa M jest dostępna na stronie mam.media.pl gdzie można przeglądać multimedialne gazetki, tzw. Qumamy.
Nasza szkoła jak każda placówka, w której przeprowadzone zostaną warsztaty, otrzyma certyfikat Fundacji Nowe Media.

Czytaj dalej