Zagrożenia związane z używaniem tzw. „dopalaczy” i innych substancji psychoaktywnych

Zagrożenia związane z używaniem tzw. „dopalaczy”

W dniu 10.12. 2013 r. podczas 4 godziny lekcyjnej, gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, asp. Magdalenę Zielke– specjalistę w zakresie profilaktyki nieletnich  i prewencji kryminalnej.

Zagrożenia związane z używaniem tzw. „dopalaczy” i innych substancji psychoaktywnych
Zagrożenia związane z używaniem tzw. „dopalaczy” i innych substancji psychoaktywnych

Spotkanie zorganizowane zostało z uwagi na liczne zagrożenia związane z narkotykami i in. substancjami  na terenie miasta Lębork i w okolicach.

Podczas spotkania zostały poruszone kwestie prawne, psychologiczne oraz zdrowotne w związku z zażywaniem substancji.

Zagrożenia związane z używaniem tzw. „dopalaczy” i innych substancji psychoaktywnych
Zagrożenia związane z używaniem tzw. „dopalaczy” i innych substancji psychoaktywnych

AKTUALNE MITY WŚRÓD MŁODZIEŻY

  1. To, czy uzależnię się od narkotyków, zależy wyłącznie od mojej woli

NIEPRAWDA: wszyscy, którzy złapali się w pułapkę tego stwierdzenia maja dzisiaj ogromne problemy z narkotykami. Nikt przecież nie zamierza z własnej woli utracić kontroli nad braniem i uzależnić się

  1. Marihuana to niegroźne „zioło”.

NIEPRAWDA: marihuana uzależnia psychicznie. Może powodować niepokój, rozkojarzenie, pogorszenie koncentracji, pamięci, sprawności intelektualnej i seksualnej, zobojętnienie i zniechęcenie do codziennych działań.

Używanie narkotyków, nawet przejściowe powoduje konsekwencje,  z którymi musi się liczyć każdy biorący. Sięgając po nie, młoda osoba zaabsorbowana dopasowaniem do grupy, zapomina i nie myśli o tym, że są one przyczyną wielu trudnych do przewidzenia zdarzeń, które na długo lub na trwałe mogą skomplikować życie. Bywa, że już pierwszy kontakt z nimi będzie miał fatalne następstwa.

UWAŻAJ

  1. Niektóre szkody są krótkotrwale i odwracalne a niektóre mogą pozostawić trwałe ślady:

– problemy psychiczne

-seks bez zabezpieczenia lub wbrew Twojej woli

-wypadek samochodowy

-przedawkowanie

-kłopoty z prawem

-nieukończenie szkoły

-wejście w środowisko przestępcze

2. Dopalacze mogą spowodować nieodwracalne zmiany organiczne tzn. zmiany w mózgu, gdyż ingerują przede wszystkim w układ nerwowy.

3. Substancje psychoaktywne są zagrażające życiu, nie wiadomo jakiej reakcji organizmu można się spodziewać.

4.  Długotrwałe zażywanie substancji psychoaktywnych wpływa negatywnie na organizm, wygląd zewnętrzny, zaburzenia w sferze emocjonalnej i osobowościowej.

Problemy psychiczne to głównie:

Zaburzenia nastroju, pamięci, koncentracji, rozchwianie emocjonalne, zmiany w sferze osobowości, uzależnienie, zaburzenia psychotyczne.

5. Zażywanie ich nie jest wyłącznie Twoją sprawą i może stać się przyczyną wielu rodzinnych problemów.

Jak można pomóc?

Jeżeli Twój kolega, przyjaciel, brat, siostra, zażywa narkotyki a obserwujemy ich problemy z tego powodu, zaproponujmy pomoc. Spróbujmy:

– porozmawiać z nim, poświęcić trochę czasu tej osobie i wysłuchać jej dlaczego bierze

-zasugeruj, aby zadzwoniła na Antynarkotykowy telefon Zaufania 801 199 990 lub zaproponuj, że sam zadzwonisz w tej sprawie

-jeżeli znasz, podaj adres i telefon najbliższej poradni leczenia uzależnień lub zaproponuj dowiedzenie poradni internetowej www.narkomania.org.pl

-zaproponuj kontakt z psychologiem, terapeutą.

 

 

Prawo a narkotyki

  1. Posiadanie narkotyków zagrożone jest kara pozbawienia wolności do lat 3, a znacznej ich ilości od roku do 10 lat.
  2. Handel narkotykami zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, a przypadku znacznej ich ilości karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
  3. Udzielanie lub nakłanianie do użycia narkotyków zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku gdy sprawca udziela środka lub nakłania do jego użycia małoletniego, karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

PIERWSZA POMOC (ZAŁĄCZNIK)

WAŻNE

Zażycie narkotyku może spowodować różne reakcje organizmu zagrażające życiu. Może się zdarzyć, że będziesz świadkiem takiej sytuacji, wtedy powinieneś wiedzieć jak udzielić pomocy w przypadku zatrucia.

Wezwij pogotowie w każdym przypadku

Tel. 999 (zostań aż do przybycia pogotowia)

  1. I.                  Zmniejszenie aktywności

Objawy: spowolnienie ruchowe, spowolnienie mowy, zastyganie w ruchu, omdlenie, lub utrata przytomności

SPRAWDZ:

– czy jest przytomny (lekko potrząśnij, zadaj proste pytanie)

-zapewnij mu dostęp do świeżego powietrza

-połóż go w pozycji bezpiecznej

-zabezpiecz posiadane przez niego używki, leki, opakowania (by pogotowie ratunkowe mogło udzielić adekwatnej pomocy)

– jeżeli osoba jest nieprzytomna (brak tętna i oddechu), sytuacja wymaga natychmiastowej fachowej pomocy-reanimacji.

Znaczne wzmożenie aktywności

Objawy: lęk, agresja, dziwaczne zachowania, omamy wzrokowe, słuchowe

-zapewnij obecność kilku osób przyjaznych dla poszkodowanego (kilku w sytuacji znacznego pobudzenia, agresji w stosunku do otoczenia lub siebie, przytrzymajcie ta osobę)

-uspokajaj, informuj co do miejsca i czasu

Napad paniki

-spróbuj go uspokoić, mów szeptem, powiedz, że uczucia paniki zaraz minie

-Wyprowadź z dala od hałasu, głośnej muzyki, jaskrawych i rażących świateł

-Nie pozostawiaj samego

Napad drgawkowy

Objawy: utrata przytomności, skurcze mięśni ciała, szczękościsk, ślinotok, okresy bezdechu

-zapewnij bezpieczne miejsce, usuń wszystkie przedmioty mogące zagrozić osobie

-nie przytrzymuj ciała podczas drgawek, ale przytrzymuj głowę i zabezpiecz przed urazami (nie wkładaj nic między zęby)

-uspokajaj, informuj o sytuacji

NIEKTÓRZY LUDZIE, ŻYJĄ DZIĘKI TEMU, ŻE ICH ZNAJOMI WIEDZIELI, CO ZROBIĆ W CZASIE WYPADKU I JAK UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY.

 

 

Literatura:

Bezpłatna broszura informacyjna, opracowana przez Danutę Muszyńską; wydana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Opracowała: mgr Aleksandra Małszycka, zdjęcia: mgr Agnieszka Lenartowicz

Czytaj dalej
Policja w Zespole Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku

Profilaktyka niedostosowania społecznego

W dniu 30 października 2012 r. w Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Spotkanie miało na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i agresji oraz wszelkim innym zachowaniom społecznie nieakceptowanym.

Policja w Zespole Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku

 

Policjanci podzielili się bogatą wiedzą i doświadczeniem w tematyce uzależnień. Przedstawili uczniom prawne i psychologiczne konsekwencje zażywania i posiadania narkotyków. Omówiono wpływ substancji psychoaktywnych na procesy poznawcze człowieka m.in. kierowców i innych uczestników ruchu drogowego. Ze względu na liczne wypadki drogowe z udziałem nieletnich i nietrzeźwych osób, funkcjonariusze policji apelowali do młodych ludzi o bycie rozważnym i odpowiedzialnym kierowcą.

Policja w Zespole Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku

 

W świetle aktualnych badań i obserwacji, ważnym punktem programu było omówienie zjawiska cyber przemocy. Uczniowie zostali zapoznani z przejawami przestępczości komputerowej, działaniami związanymi z bezpiecznym korzystaniem z Internetu a także odpowiedzialnością karną za wykroczenia w sieci.

Policja w Zespole Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku

Na zakończenie spotkania poproszono uczniów o to, by szybko reagowali na wszelkie przejawy przemocy czy inne przestępstwa m.in. poprzez anonimowe zgłoszenia danej sytuacji drogą telefoniczną, pod numerem telefonu 59 8 634 881 lub drogą elektroniczną ,poprzez numer GG: 8359794

Młodzież uzyskała również informacje o placówkach świadczących pomoc psychologiczną i prawną na terenie miasta Lębork.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Lęborku dzięki realizacji  programu „Uczymy się pływać i doskonalimy nabyte umiejętności – kontynuacja zadania” dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.

Opracowała: mgr Aleksandra Małszycka, zdjęcia: mgr Anetta Treder

 

Czytaj dalej