Drużyna ZSMI w Finale Konkursu Wiedzy o NSZZ „ Solidarność”

Drużyna ZSMI w Finale Konkursu Wiedzy o NSZZ „ Solidarność”

      12.12.2015 r. nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu Wiedzy o NSZZ „ Solidarność” zorganizowanego z okazji 35-tej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

Drużyna ZSMI w Finale Konkursu Wiedzy o NSZZ „ Solidarność”
Drużyna ZSMI w Finale Konkursu Wiedzy o NSZZ „ Solidarność”

Konkurs rozgrywany był  systemem drużynowym. Każdą  szkołę mógł reprezentować trzyosobowy zespól uczniów.

W następstwie eliminacji szkolnych, które odbyły się 26 .10. 2015 r.  wyłoniona została trzyosobowa reprezentacja naszej szkoły w składzie:

1.ADRIAN GOJTOWSKI  kl. II Tm

2.KAROL GRABOWSKI kl. II Tm

3. ARBERT NECZAJEWSKI KL. II Ti

W etapie finałowym drużyny poszczególnych szkół lęborskich rozwiązywały  test składający się z 25 pytań o różnym stopniu trudności. Suma punktów zdobytych przez poszczególnych uczestników stanowiła o wyniku trzyosobowych drużyn. W dalszej kolejności drużyny odpowiadały ustnie  na  dwa wylosowane pytania. Suma uzyskanych punktów przez drużynę w obu konkurencjach stanowiła o zajętym miejscu w finale.

W rywalizacji z lęborskimi szkołami ponadgimnazjalnymi drużyna Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych  zajęła III miejsce.  Gratulacje i uznanie dla naszych zawodników za dobre przygotowanie się do szlachetnej rywalizacji i godne reprezentowanie  szkoły.

Opracował: mgr Stanisław Kotłowski

Czytaj dalej
Co nam dała solidarność? „Solidarność” oczami młodych

„Solidarność” oczami młodych

Od dzisiaj na holu głównym szkoły można obejrzeć wystawę

„Co nam dała solidarność?” – „Solidarność” oczami młodych.

Co nam dała solidarność? „Solidarność” oczami młodych

Wystawa została przygotowana w trzydziestą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” w ramach projektu edukacyjnego „Polanki 124 b”. Główną część wystawy stanowią prace uczniów Gimnazjum nr 16 w Gdańsku. Autorzy – poprzez plakaty, wywiady i wiersze – opowiadają o realiach Polski Ludowej, strajkach w 1980 r. oraz przemianach, do których przyczyniła się „Solidarność”.

Na ekspozycję składają się także wypowiedzi absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy. Młodzi ludzie dostrzegają, że mogą się cieszyć wolnością dzięki ryzyku i wysiłkowi podjętemu przez dziadków i rodziców. Opinie obcokrajowców pokazują, że chcą się oni od nas uczyć, i skłaniają do zastanowienia, na czym polega solidarność dziś.

Ekspozycja składa się z 18 dwustronnych plansz formatu 122 cm x 122 cm i usytuowana jest na holu głównym LO 2.

Zdjęcia + film: Sławomir Łukaszuk, montaż: Kuba Urbański

Czytaj dalej