Drużyna ZSMI w Finale Konkursu Wiedzy o NSZZ „ Solidarność”

      12.12.2015 r. nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu Wiedzy o NSZZ „ Solidarność” zorganizowanego z okazji 35-tej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

Drużyna ZSMI w Finale Konkursu Wiedzy o NSZZ „ Solidarność”
Drużyna ZSMI w Finale Konkursu Wiedzy o NSZZ „ Solidarność”

Konkurs rozgrywany był  systemem drużynowym. Każdą  szkołę mógł reprezentować trzyosobowy zespól uczniów.

W następstwie eliminacji szkolnych, które odbyły się 26 .10. 2015 r.  wyłoniona została trzyosobowa reprezentacja naszej szkoły w składzie:

1.ADRIAN GOJTOWSKI  kl. II Tm

2.KAROL GRABOWSKI kl. II Tm

3. ARBERT NECZAJEWSKI KL. II Ti

W etapie finałowym drużyny poszczególnych szkół lęborskich rozwiązywały  test składający się z 25 pytań o różnym stopniu trudności. Suma punktów zdobytych przez poszczególnych uczestników stanowiła o wyniku trzyosobowych drużyn. W dalszej kolejności drużyny odpowiadały ustnie  na  dwa wylosowane pytania. Suma uzyskanych punktów przez drużynę w obu konkurencjach stanowiła o zajętym miejscu w finale.

W rywalizacji z lęborskimi szkołami ponadgimnazjalnymi drużyna Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych  zajęła III miejsce.  Gratulacje i uznanie dla naszych zawodników za dobre przygotowanie się do szlachetnej rywalizacji i godne reprezentowanie  szkoły.

Opracował: mgr Stanisław Kotłowski

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *