Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Rekrutacja w systemie Vulcan – jak postawić pierwsze kroki

Zapraszamy gimnazjalistów (kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych) do zapoznania się z kursem przedstawiającym proces zakładania konta, wyboru szkół i klas oraz przygotowania podania do druku w systemie Vulcan.

W pierwszej kolejności uruchamiamy przeglądarkę internetową i wpisujemy adres:

http://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat lub w wersji skróconej www.lebork.edu.pl

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Po poprawnym wpisaniu adresu url do przeglądarki, lub po kliknięciu powyższych linków powinna Nam otworzyć się strona, za pomocą której dokonamy rejestracji kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej w systeme KSEON Optivum

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz je założyć klikając w zakładkę załóż konto.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Następnie wypełniamy wszystkie pola wymagane przez system. Wpisujemy imię (imiona), nazwisko, pesel, hasło składające się  z minimum 5 znaków oraz numer telefonu. Podanie adresu e-mail nie jest obowiązkowe, ale może pomóc Nam skontaktować się z Tobą.

Jeśli wszystkie wymagane pozycje wypełniłeś/aś poprawnie kliknij przycisk dalej.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

W kolejnym oknie poznasz swój login (identyfikator w systemie). Zapamiętaj go (zapisz w telefonie, skopiuj do notatnika i zapisz na pulpicie, wydrukuj itp). Będzie Ci on potrzeby w dalszym etapie rekrutacji.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Kolejnym krokiem będzie wybranie nazwy gimnazjum, do którego uczęszczaliśmy. W Naszym przykładzie posłużymy się Gimnazjum nr 1 w Lęborku. W polu miejscowość wybieramy Lębork.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Następnie z listy wybieramy Gimnazjum nr 1 w Lęborku

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Wpisujemy planowany rok ukończenia gimnazjum.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Jeśli na liście dostępnych szkół nie widzisz swojego gimnazjum, zaznacz pole „Mojego gimnazjum nie ma na liście”.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

i wpisz ręcznie nazwę Twojego gimnazjum oraz jego adres.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Po poprawnym wypełnieniu pola „Twoje gimnazjum” przechodzimy do zakładki „Twój adres” i kolejno z listy dostępnych opcji wybieramy nasze dane teleadresowe. Na potrzeby tego kursiu nasz kandydat mieszka w Lęborku, na ulicy Mechanicznej 12/1, zatem w polu województwo wybieramy pomorskie.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Powiat: Lęborski

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Gmina: Lębork (miejska)

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Miejscowość: Lębork

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Ulica: Mechaniczna, budynek nr: 12, lokal nr: 1, kod pocztowy: 84-300, poczta: Lębork

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Powinieneś także podać pozostałe dane takie jak: miejsce urodzenia, imię matki, ojca oraz numery telefonów, które w razie potrzeby umożliwią kontakt komisji rekrutacyjnej z rodzicami. Pole „data urodzenia” zostaje wypełnione automatycznie za pomocą wcześniej wprowadzonego numeru pesel.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Jeśli jesteś sierotą lub osobą przebywającą w placówce opiekuńczo – wychowawczej, osobą umieszczoną w rodzinie zastępczej, masz problemy zdrowotne, ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej lub posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaznacz jeden z poniższych kwadratów. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany dostarczyć odpowiednie dokumenty w wymaganym terminie.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Po poprawnym wypełnieniu wszystkich komórek klikamy w opcję dalej.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Kliknięcie w opcję dalej spowodowało zapisanie wszystkich zmian o czym poinformuje Ciebie stosowny komunikat.

Poniżej możesz uszeregować języki obce i poziom ich nauczania zaczynając od tego, którego chciałbyś uczyć się najbardziej, kończąc na tym, którego chciałbyś uczyć się najmniej.

Poziom nauczania „od podstaw” oznacza, że w nowej szkole chciałbyś rozpocząć naukę danego języka.

Poziom nauczania „kontynuacja” oznacza, że uczyłeś się już tego języka w przeszłości i w nowej szkole chciałbyś kontynuować jego naukę.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

W przypadku naszego fikcyjnego kandydata stworzonego na potrzeby tego kursu ustawiamy język angielski – kontynuacja oraz język niemiecki – od podstaw.

Rozwijamy zakładkę i z listy dostępnych języków wybieramy angielski,

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

a następnie kontynuacja

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

W celu zatwierdzenia klikamy opcję dodaj.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Zdefiniowany przez Nas język właśnie pojawił się na liście.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

W identyczny sposób dodajemy kolejny język, w tym przypadku będzie to niemiecki,

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

z nauką od podstaw.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Ponownie w celu zatwierdzenia wybranych przez nas opcji klikamy w zakładkę dodaj.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Oba wybrane przez Nas języki obce pojawiły się na liście. Przechodzimy do następnego kroku klikając dalej.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Przed Nami krok 4 czyli wybór szkół. W tym miejscu możesz wybrać interesującą Ciebie szkołę. Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującym prawem możesz wybrać maksymalnie 3 szkoły.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Nasz fikcyjny kandydat zdecydował się na dwa typy szkół – technikum oraz zasadniczą szkołę zawodową. Naukę w klasie technikum chce podjąć w Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych oraz w Powiatowym Centrum Edukacyjnym  – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych natomiast do ZSZ tylko do Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych.

Zatem w systemie dodajemy następujące szkoły:

Technikum przy Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych

Technikum przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym

Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych

W oknie dodaj szkołę z listy dostępnych miast wybieramy Lębork

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

zaznaczamy klasę technikum

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

i wybieramy  klasę technikum przy ZSMI w Lęborku

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Wybierając szkołę musisz zapoznać się z jej regulaminem rekrutacji i podjąć decyzję o jego akceptacji.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Po zapoznaniu się z regulaminem, na samym dole kliknij w opcję akceptuj.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Wybrane przez Ciebie Technikum właśnie pojawiło się na liście. W analogiczny sposób dodajemy kolejne szkoły. Pamiętaj, od tego momentu możesz dodać jeszcze 2 placówki.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Po wybraniu szkół klikamy dalej.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

W tym miejscu możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów we wskazanych przez Ciebie szkołach. Pamiętaj – wybieraj klasy od najważniejszej do najmniej ważnej. Jeśli chciałbyś dostać się do technikum a na pierwszym miejscu wybierzesz klasę zawodową, system przydzieli Ciebie do klasy zawodowej nawet jak ilość zebranych punktów pozwoli Ci na uczęszczanie do klasy technikalnej. Przemyśl dobrze kolejność oddziałów. Nie ograniczaj się także do jednego, dwóch oddziałów. Wybierając większą liczbę oddziałów zwiększasz swoją szansę zakwalifikowania się do szkoły

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Naszemu fikcyjnemu gimnazjaliście najbardziej zależy na dostaniu się do klasy technikalnej o profilu technik informatyk. Rozwijamy listę i z dostępnych klas wybieramy profil informatyczny.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Następnie wskazujemy kwalifikacje wybrane spośród zaproponowanych dla tego oddziału. Po opuszczeniu pola zostanie ono automatycznie zapisane w systemie co potwierdzi widok podświetlonej ramki na zielono.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Wybieramy kolejną klasę. Jeśli kandydat z braku wystarczającej ilości punktów nie dostanie się do klasy o profilu informatycznym (pierwszy wybór), system automatycznie wg. listy przydzieli go do klasy kolejnej (drugi wybór, trzeci,czwarty). Identycznie jak w przypadku pierwszym dodajemy kolejną klasę. W tym przypadku jest to profil teleinformatyczny.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Wskazujemy kwalifikacje wybrane spośród zaproponowanych dla tego oddziału. Po opuszczeniu pola zostanie ono automatycznie zapisane w systemie co potwierdzi widok podświetlonej ramki na zielono.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Warto w tym miejscu nadmienić, że po wybraniu klasy z listy

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

ów klasa z listy znika, dlatego ważne jest uważne śledzenie wszystkich stawianych przez Nas poszczególnych kroków.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Po wybraniu wszystkich interesujących klas (od najważniejszej do najmniej ważnej) wybieramy zakończ.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Od tego momentu twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w Systemie. Możesz teraz wydrukować jedno podanie i zanieść je tylko do pierwszej wskazanej szkoły na podaniu, która jednocześnie odpowiada za rozpatrzenie Twojego podania. W celu wydrukowania podania, z lewej strony kliknij w zakładkę Drukuj podanie.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Następnie wybieramy zakładkę Drukuj podanie

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Po wykonaniu powyższego kroku naszym oczom powinno ukazać się wygenerowane przez system podanie.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Drukujemy podanie łącznie z potwierdzeniem dla kandydata.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Podpisujemy je i zanosimy do szkoły, która odpowiada za jego rozpatrzenie.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez szkołę, w odpowiednim miejscu otrzymasz potwierdzenie w postaci pieczątki oraz podpisu. Pamiętaj o potwierdzeniu każdego z trzech etapów (złożenie podania, złożenie kopii dokumentów, złożenie oryginałów).

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Dla własnego spokoju warto sprawdzić zaakceptowane przez szkołę zgłoszenie poprzez ponowne zalogowanie się do systemu.

Rekrutacja do szkoły Ponadgimnazjalnej - czyli jak postawić pierwsze kroki w systemie Vulcan

Teraz  czekamy aż gimnazjum wyda nam świadectwa oraz punkty z egzaminu gimnazjalnego, które kandydat  wprowadzi do systemu.

Drogi Kandydacie pamiętaj, że sam zdecydujesz, do których szkół i oddziałów (klas) będziesz kandydował.To, czy zostaniesz zakwalifikowany do jednej z tych szkół będzie zależało przede wszystkim od liczby Twoich punktów, jakie uzyskasz za Swoje oceny i szczególne osiągnięcia, choć równie ważnym jest odpowiednio długa lista wybranych klas oraz przemyślany sposób jej ułożenia W trakcie rekrutacji wszystkie informacje dotyczące Ciebie, będę umieszczane na stronie Twojego osobistego konta. Czytaj je uważnie!Informacje te pomogą Ci prawidłowo załatwić formalności związane z przyjęciem do szkoły ponadgimnazjalnej.

Powodzenia w rekrutacji.

Wszelkie nasuwające się Wam pytania i wątpliwości śmiało kierujcie na adres e-mail: doradca@zsmi.pl lub pytajcie telefonicznie w sekretariacie ZSMI: 59 8622 295

Serdecznie zapraszamy do MECHANIKA!

Opracowanie: Danuta Zielke, Sławomir Łukaszuk

Czytaj dalej