Warsztaty dziennikarskie w bibliotece szkolnej

Jak wcześniej wspominano, w bibliotece szkolnej w dniach 14 i 15 czerwca odbyły się warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, w których uczestniczyło 10 uczniów z kl. II TI, II TM oraz I To. Warsztaty odbyły się w ramach projektu –MŁODZIEŻOWA AKCJA MULTIMEDIALNA –MAM, którego propagatorem jest Fundacja Nowe Media. Podczas dwudniowych zajęć uczestnicy uzyskali wiedzę na temat pracy w redakcji gazety, radia i telewizji oraz zasad rzetelnego dziennikarstwa.
Uwieńczeniem warsztatów było utworzenie redakcji i wydanie pierwszego, „próbnego” numeru gazetki multimedialnej – Strefa M.
Gazetka szkolna – Strefa M jest dostępna na stronie mam.media.pl gdzie można przeglądać multimedialne gazetki, tzw. Qumamy.
Nasza szkoła jak każda placówka, w której przeprowadzone zostaną warsztaty, otrzyma certyfikat Fundacji Nowe Media.

Czytaj dalej
Konkurs BHP

Konkurs BHP

W dniu 11 marca 2010 roku w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku odbyły się zorganizowane przez nauczycieli tej szkoły międzyszkolne eliminacje konkursu dla młodocianych pracowników z zakresu prawa pracy i przepisów bhp.

Konkurs BHP
Konkurs BHP

Udział w eliminacjach wzięło 20 uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego ZSP i Zespołu szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku.

Konkurs BHP
Konkurs BHP

Komisja Konkursowa w składzie:

• Teresa Fabisiak – dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Lęborku
• Maria Kurowska – nauczycielka ZSM-I w Lęborku
• Jolanta Kozłowska – nauczycielka PCE ZSP w Lęborku
• Mirosław Naczke – nauczyciel ZSM-I w Lęborku

Konkurs BHP
Konkurs BHP

Po sprawdzeniu wszystkich prac stwierdziła, ze największą liczbę punktów a tym sa-mym awans do kolejnego etapu konkursu uzyskali następujący uczniowie:
• Kobiela Malwina
• Kaczorowska Karolina

Gratulujemy zwyciężczyniom
Dodał: mgr inż. Mirosław Naczke

 

 

Czytaj dalej