Policja w Zespole Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku

Profilaktyka niedostosowania społecznego

W dniu 30 października 2012 r. w Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Spotkanie miało na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i agresji oraz wszelkim innym zachowaniom społecznie nieakceptowanym.

Policja w Zespole Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku

 

Policjanci podzielili się bogatą wiedzą i doświadczeniem w tematyce uzależnień. Przedstawili uczniom prawne i psychologiczne konsekwencje zażywania i posiadania narkotyków. Omówiono wpływ substancji psychoaktywnych na procesy poznawcze człowieka m.in. kierowców i innych uczestników ruchu drogowego. Ze względu na liczne wypadki drogowe z udziałem nieletnich i nietrzeźwych osób, funkcjonariusze policji apelowali do młodych ludzi o bycie rozważnym i odpowiedzialnym kierowcą.

Policja w Zespole Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku

 

W świetle aktualnych badań i obserwacji, ważnym punktem programu było omówienie zjawiska cyber przemocy. Uczniowie zostali zapoznani z przejawami przestępczości komputerowej, działaniami związanymi z bezpiecznym korzystaniem z Internetu a także odpowiedzialnością karną za wykroczenia w sieci.

Policja w Zespole Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku

Na zakończenie spotkania poproszono uczniów o to, by szybko reagowali na wszelkie przejawy przemocy czy inne przestępstwa m.in. poprzez anonimowe zgłoszenia danej sytuacji drogą telefoniczną, pod numerem telefonu 59 8 634 881 lub drogą elektroniczną ,poprzez numer GG: 8359794

Młodzież uzyskała również informacje o placówkach świadczących pomoc psychologiczną i prawną na terenie miasta Lębork.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Lęborku dzięki realizacji  programu „Uczymy się pływać i doskonalimy nabyte umiejętności – kontynuacja zadania” dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.

Opracowała: mgr Aleksandra Małszycka, zdjęcia: mgr Anetta Treder

 

Czytaj dalej
Pogadanki z Policjantem

Pogadanki z Policjantem

W dniu 14.12.2006 w naszej szkole została przeprowadzona pogadanka dla młodzieży na temat handlu ludźmi i działalności destrukcyjnej sekt.

Pogadanki z Policjantem
Pogadanki z Policjantem

Pogadanke przeprowadził mł. aspirant Tomasz Tatak z zespołu d/s nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Leborku. W spotkaniu brali udział uczniowie pięciu klas maturalnych: kl. IIIz, IIIk, IIIsb, IIIsa, IIIm.

Pogadanki z Policjantem
Pogadanki z Policjantem

Prowadzący przedstawił uczestnikom pogadanki jakie posiadają prawa wybierając pracę za granicę, gdzie mogą zwrócić się z prośbą o pomoc, wymienić instytucje, które udzielają pomocy osobom pokrzywdzonym.

Pogadanki z Policjantem
Pogadanki z Policjantem

Spotkanie policjanta z młodzieżą zostało zorganizowane przez pedagoga szkolnego.


Czytaj dalej