Finał Konkursu Matematycznego

Finał Konkursu Matematycznego

W okresie od stycznia do maja 2008 trwał Szkolny Konkurs Matematyczny. Trzy serie zadań były umieszczane na stronie internetowej Szkoły i podzielone zostały na trzy kategorie: dla klas pierwszych, dla klas starszych i zadania logiczne. Udział wzięło kilkunastu uczniów. Konkurs wygrała uczennica klasy I Liceum Profilowanego

Finał Konkursu Matematycznego
Finał Konkursu Matematycznego

Aleksandra Sztandarska, która zdobyła 90% możliwych do uzyskania punktów. Dobre wyniki uzyskali również: Daniel Król z I TT i Andrzej Ulenberg z I TI.

Czytaj dalej