Wyprawa krzyżowa z Gniewem

Wyprawa krzyżowa z Gniewem

W dniu 26. 11 2012 r . odbyła się inscenizacja historyczna  z cyklu, „ Żywa lekcja historii” zrealizowana przez Agencję Artystyczną „ KERIN ” z siedzibą w Gniewie.
Tematyka inscenizacji dotyczyła okresu wypraw krzyżowych i była adresowana przede wszystkim do uczniów klas II technikum. Prezenterzy w barwny sposób przedstawili uzasadnienie wypraw krzyżowych; ich przyczyny religijne, ekonomiczne i polityczne.

Wyprawa krzyżowa z Gniewem
Szczególną uwagę  poświecono organizacji I wyprawy krucjatowej, sprawie zdobycia Jerozolimy i powstaniu Królestwa Jerozolimskiego. Zaprezentowano  różne rodzaje broni używane w tym okresie przez rycerstwo Europy i Turków Seldżuckich na Bliskim Wschodzie  a także sposób prowadzenia walki. Dużo miejsca poświecono procesowi powstawania zakonów rycerskich : templariuszom, joannitom, krzyżakom oraz losom dziejowym tych zakonów.

Wyprawa krzyżowa z Gniewem
Celem pokazu było przybliżenie uczniom mniej znanych a jednocześnie bardzo ciekawych zagadnień z zakresu historii powszechnej okresu średniowiecza

Opracował: mgr Stanisław Kotłowski

Czytaj dalej
Żywa lekcja historii

Żywa lekcja historii

W dniu 08.04.2011 r. odbyła się inscenizacja historyczna z cyklu – „Żywa lekcja historii” – zrealizowana przez Agencję Artystyczną „KERIN” z siedzibą w Gniewie

Żywa lekcja historii
Żywa lekcja historii

Tematyka inscenizacji dotyczyła okresu wczesnopiastowskiego ze szczególnym uwzględnieniem okresu panowania Mieszka I. Zostały zaprezentowane pierwotne wierzenia Słowian i Wikingów, codzienne życie w grodzie Polan, polityka księcia Mieszka I na tle zagadnień europejskich,

Żywa lekcja historii
Żywa lekcja historii

ślub księżniczki Dobrawy z Mieszkiem I, problemy wprowadzenia chrześcijaństwa do Polski. Dużo miejsca podczas inscenizacji poświęcono drużynie książęcej (wojom księcia) prezentując uzbrojenie wojownika w X wieku, obronę grodu, fakty i mity związane z bitwą pod Cedynią.

Żywa lekcja historii
Żywa lekcja historii

Wykorzystane eksponaty i inscenizacje: zbroje wojowników słowiańskich i Wikingów, wczesnopiastowskie ubiory dworskie – ubiór damski i męski, próby zręcznościowe, inscenizacja ślubu Mieszka I z Dobrawą – rok 965, pojedynek rycerski.

Żywa lekcja historii
Żywa lekcja historii

W w/w lekcji uczestniczyło 140 uczniów ZSM-I w Lęborku

 

Czytaj dalej