Wyprawa krzyżowa z Gniewem

W dniu 26. 11 2012 r . odbyła się inscenizacja historyczna  z cyklu, „ Żywa lekcja historii” zrealizowana przez Agencję Artystyczną „ KERIN ” z siedzibą w Gniewie.
Tematyka inscenizacji dotyczyła okresu wypraw krzyżowych i była adresowana przede wszystkim do uczniów klas II technikum. Prezenterzy w barwny sposób przedstawili uzasadnienie wypraw krzyżowych; ich przyczyny religijne, ekonomiczne i polityczne.

Wyprawa krzyżowa z Gniewem
Szczególną uwagę  poświecono organizacji I wyprawy krucjatowej, sprawie zdobycia Jerozolimy i powstaniu Królestwa Jerozolimskiego. Zaprezentowano  różne rodzaje broni używane w tym okresie przez rycerstwo Europy i Turków Seldżuckich na Bliskim Wschodzie  a także sposób prowadzenia walki. Dużo miejsca poświecono procesowi powstawania zakonów rycerskich : templariuszom, joannitom, krzyżakom oraz losom dziejowym tych zakonów.

Wyprawa krzyżowa z Gniewem
Celem pokazu było przybliżenie uczniom mniej znanych a jednocześnie bardzo ciekawych zagadnień z zakresu historii powszechnej okresu średniowiecza

Opracował: mgr Stanisław Kotłowski

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *