Czysta Błękitna Kraina

Czysta Błękitna Kraina czyli Dzień Ziemi

Dnia 22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Z myślą o naszej planecie w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią Anną Andrzejczak – prezesem Zakładu Zagospodarowania Odpadów„Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku.

Czysta Błękitna Kraina

W prezentacji wzięli udział uczniowie klas I technikum. Głównym celem spotkania było podniesienie świadomości młodzieży na temat  konieczności segregacji odpadów oraz przedstawienie zasad gospodarki odpadami od 1 lipca 2013 – po wejściu w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji, świadomie i odpowiedzialnie wymieniali korzyści płynące z sortowania, klasyfikowali również odpady według ich przydatności do recykingu.

Spotkanie pozwoliło zrozumieć, iż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wygląd i stan  naszej planety.

Opracowała: mgr Hanna Agatowska, zdjęcia: Sławomir Łukaszuk

Czytaj dalej
Ekologiczny konkurs

Ekologiczny konkurs

Ekologiczny konkurs
Ekologiczny konkurs

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie, który został zorganizowany z okazji „Dnia Ziemi”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pojazdu ekologicznego z surowców wtórnych (makulatura, puszki, plastik itp). Prace można wykonać indywidualnie lub w grupach. Pojazdy należy zgłaszać do 16 kwietnia br. do sali nr 15. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa wszystkich zgłoszonych do konkursu prac odbędzie się 21 kwietnia br. Wszelkich informacji udzielają opiekunowie konkursu, pani I. Labuda oraz J. Małszycka.

 

Czytaj dalej