Za nami Jubileusz 70-lecia szkoły, a przed nami…..

70-lecie_zsmi_2016

Kto jest najszczęśliwszym człowiekiem?
Ten, kto szanuje zasługi innych
I uczestniczy w ich radościach,
Jakby były jego własnymi – J.W.Goethe

Szanowni Państwo!

Drodzy Absolwenci, Goście, Uczniowie oraz zacni Darczyńcy

Dziękujemy serdecznie za udział i wszelką pomoc

okazaną w czasie Jubileuszu 70-lecia Mechanika

Komitet organizacyjny wraz z Dyrekcją Szkoły

Główne uroczystości odbyły się 7 października 2016 r,po kilku miesiącach przygotowań i pracy wielu ludzi, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, przyjaciół i absolwentów.

,,Rozum mistrzem wszechrzeczy, czas mistrzem rozumu” to motto zaproszeń skierowane do wielu absolwentów szkoły roczników 1946-2016, znamienitych gości,władz samorządowych i oświatowych,przedstawicieli instytucji i urzędów, z którymi szkoła współpracuje, dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wyższych Uczelni, które sprawują Patronat naukowy nad szkołą, nauczycieli, pracowników i dyrektorów szkoły będących na emeryturze, kadry pedagogicznej, administracji i obsługi obecnie pracującej w szkole, Rodziców, uczniów, sympatyków i przyjaciół szkoły.

Harmonogram uroczystości jubileuszu 70-lecia szkoły.

6 października2016 r.

 • złożenie przez delegację uczniów, wraz z p .I. Czerwińską ip. A. Treder, kwiatów na grobachbyłych pracowników szkoły

 7 października 2016 r.

 • 8:15 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej przed wejściem do szkoły
 • 10:00 – uroczysta Jubileuszowa Msza Św. w intencji szkoły i pracowników w Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła w Lęborku
 • 12:00 – Uroczysty apel jubileuszowy –przygotowany przez p. I. Kosmalę i p. M. Ziemienowicz , a do którego dekorację Sali przygotowały p .B. Pawelczyk i p. A. Witek.

Całość uroczystości poprowadzili : p. M .Pepłowska i p. P. Paszkowiak, a zakończyła się ona słodkim poczęstunkiem zorganizowanym przez p. I. Labuda i p. J. Zielińską

Ale to nie wszystko!

Od godz.8:00 – 16:00 można było zapoznać się historią szkoły i jej patronem – wystawę przygotowali p. D. Niedbała oraz p. M. Wrzesień. Nie zabrakło wystawy starych kronik szkolnych przygotowanych przez p. A. Lenartowicz .Goście, absolwenci, nauczyciele mogli wpisać się do księgi pamiątkowej.

 W trakcie całej imprezy obsługą fotograficzną zajęli się p. P. Paszkowiak z uczniami.

Zaproszenia, plakat, ,,ściankę medialną” zaprojektowała p. B. Hrycyk z byłym uczniem A. Stawickim.

Z okazji Jubileuszu 70-lecia ,,Mechanika” został wydany folder okolicznościowy, którego kolegium redakcyjne tworzyli: B. Hrycyk, R. Wichert, G. Popin i A. Stawicki.

 ,, W przeszłość przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość marzenia” – słowa otwierające jubileuszowy folder były mottem całej uroczystości.

A oto przemówienie Dyrektora Szkoły mgr Grzegorza Popina:

,,Czuję się zaszczycony, że to właśnie mnie przypadł obowiązek organizacji 70-lecia Mechanika. Wraz z jubileuszem szkoły łączę 5 rok pełnienia funkcji dyrektora szkoły.

Chciałbym podziękować za przybycie na dzisiejszą uroczystość przedstawicieli starostwa i władz oświatowych Lęborka.

Witam serdecznie wszystkich, którzy przez swoją obecność, niezależnie od czasu i okoliczności tworzyli historię szkoły na przestrzeni 70 lat i pozostawili cząstkę siebie w jej dorobku – zwłaszcza dyrektorów : p. Jana Przychodę, p. Remigiusza Tymanowskiego, p. Ryszarda Rozwadowskiego oraz zastępców dyrektora – p. Maria Kawczyńska, p. Marzena Wrzesień, p. Iwona Pawelczyk.

Szczególne podziękowania kieruję do nauczycieli emerytów, którzy wpływali na rozwój szkoły.

Dzisiejszy dzień to dla Państwa czas przywoływania w pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli. To także czas wzruszeń i refleksji nad mijającym czasem.

Nasza szkoła wytworzyła bogatą tradycję, ma swój specyficzny klimat. Połączyła kilka pokoleń ludzi. Niektórzy absolwenci, będąc uczniami tej szkoły, powrócili do niej jako nauczyciele. Mam tu na myśli p. Iwonę Kłosowską (aktualnie zastępca dyrektora),p. Mirosława Naczke (zastępca dyrektora do ubiegłego roku szkolnego)p. Roberta Jońca (także były zastępca dyrektora szkoły),p. Dariusza Niedbałę (nauczyciela przedmiotów zawodowych).Warto wspomnieć o nauczycielu historii p. Stanisławie Kotłowskim, który pracy w Mechaniku poświęcił całe życie zawodowe (ponad 40 lat).

O dobrej jakości pracy szkoły świadczą wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych – maturalnych (III miejsce wśród szkół średnich w powiecie) i zawodowych- powyżej średniej w województwie pomorskim. Na szczególne uznanie zasługują osiągnięcia szkoły w konkursach z przedsiębiorczości i historii oręża polskiego. Na przestrzeni lat uczniowie szkoły, pracując pod okiem nauczycieli wych. fizycznego, osiągali wysokie noty w takich dyscyplinach sportowych jak piłka siatkowa, koszykowa czy nożna. Udało się im uzyskać III miejsce w Polsce w lekkoatletyce.

Są to niekwestionowane zasługi uczniów i nauczycieli Mechanika.

Niemniej jednak chciałbym zaznaczyć, podążając za prof. Tadeuszem Kotarbińskim, że „nadrzędnym celem szkoły jest wychowanie porządnego człowieka, czyli takiego, na którym można polegać, który nie zawiedzie nikogo w potrzebie”. Myślę, że mury tej szkoły opuściło wielu porządnych ludzi, co też jest miarą sukcesu dydaktyczno- wychowawczego. Nie zapominajmy o tym…

Szanowni Państwo. Powrót do szkoły to powrót do tego, co ocalało w pamięci jako obraz najpiękniejszych lat życia. Do młodości, w której mamy jeszcze poczucie, że życie stoi dla nas otworem, że nic jeszcze nie jest przesądzone.

Parafrazując słowa prof. Leszka Kołakowskiego chcę podkreślić, że praca z młodzieżą, nawet w tak skomplikowanych czasach, może być sama w sobie nagrodą poprzez uczestnictwo w jej radościach i smutkach typowych dla wieku dojrzewania.

Na wycieczkę do krainy historii szkoły zaprosi nas przygotowany na dzisiejszą uroczystość film. W swoim wystąpieniu chciałbym się raczej skupić na współczesnym obliczu szkoły.

Niewątpliwie jest ona inna. Obiektywnie musimy przyznać, że wiele się zmieniło przez ten czas. Zmieniała się nazwa szkoły, organizacja jej pracy, kierunki kształcenia. Kolejne reformy oświatowe, szybko następujące zmiany społeczno- gospodarcze, wymagania rynku pracy, postęp technologiczny stawiają przed wszystkimi- nauczycielami i uczniami coraz to nowe wyzwania i wymagania.

Mechanik to dziś nowoczesna szkoła, wyposażona w wysokiej jakości sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne. Pracują w niej głównie nauczyciele dyplomowani. Zarówno uczniowie , jak i nauczyciele mogą korzystać z możliwości, jakie otwierają się dzięki udziałowi w projektach unijnych. Staramy się kształcić na potrzeby lokalnego rynku pracy. Współpracujemy z zakładami, które dysponują nowoczesnymi maszynami i urządzeniami (ZWAE,MEYN). Zależy nam na tym, by przygotować młodzież do podjęcia pracy zawodowej w rzeczywistych warunkach, jednakże przy uwzględnieniu standardów europejskich.

Należy jeszcze wspomnieć o działaniach szkoły na rzecz wszechstronnego rozwoju naszych uczniów- akcje charytatywne, udział w WOŚP, współpraca z innymi placówkami oświatowymi. Aula Mechanika to miejsce koncertów, przedstawień teatralnych, a wrzeszczcie przedsięwzięć wynikających z planu dydaktyczno- wychowawczego szkoły (akademie z okazji DEN, otrzęsiny klas pierwszych, jasełka, studniówki ). W 2005r.w przestrzeni szkolnej auli była sprawowana pierwsza w dziejach szkoły msza św. poświęcona pamięci zmarłego papieża Jana Pawła II.

Dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli i uczniów, pracowników administracji, rodziców i przyjaciół szkoły. W związku z przypadającymw dn. 14 października Dniem Edukacji Narodowej chciałbym wręczyć Nagrody Dyrektora Szkoły.”

I takowe zostały wręczone.

Na uroczystość Jubileuszu 70-lecia szkoły przybyli m.in.:

 • Pomorski Wicekurator Oświaty –p. Marek Strociak
 • Przewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego – p. Waldemar Walkusz
 • Starosta Powiatu Lęborskiego – p. Teresa Ossowska-Szara
 • Wicestarosta Powiatu Lęborskiego – p. Elżbieta Godderis
 • Burmistrz Miasta Lęborka –p. Witold Namyślak
 • Naczelnik Wydziału Edukacji i spraw społecznych – p. Ewa Burak
 • Prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lęborku – p. Halina Ługowska
 • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – p. Wanda Konieczna
 • Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości – p. Renata Kępińska
 • Starczy Cechu – p. Roman Chmielecki

Dyrektorzy zakładów współpracujących ze szkołą:

 • p. Dariusz Karaś – Dyrektor Meyn Polska S.A.
 • p. Wacław Markowiak – prezes Zarządu Zakładu Wytwórczego Aparatów Elektrycznych ZWAE
 • p. Sylvain Danion – Dyrektor ABB Polska

Dyrektorzylęborskich szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów.

Patronat medialny nad obchodami uroczystości 70-lecia istnienia szkoły objęli: Kanał 6, Lębork News, Lębork 24.info, gle24, Lębork nasze miasto.

Warto było poświęcić czas, na to by przyjąć tak znamienitych Gości. Bardzo cieszymy się z tego, że zechcieli Państwo z nami świętować tego dnia. Miło było patrzeć na spotkania po latach, łzy radości i uśmiechy na twarzach. To był wspaniały czas, pełen różnorodności, interesujących spotkań, wspomnień, podróży w czasie.

Na naszym Facebooku pojawiły się już pierwsze zdjęcia z obchodów jubileuszu naszej szkoły. Zapraszamy do oglądania, komentowania i „lajkowania” :)

mgr Beata Hrycyk

Więcej zdjęć w dziale GALERIA

Czytaj dalej
70-lecie "Mechanika"

70-lecie „Mechanika”

70-lecie „Mechanika”

Harmonogram uroczystości:

 • 8:15 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej przed wejściem do szkoły.
 • 9:00 – złożenie przez delegację uczniów, kwiatów na grobach byłych pracowników szkoły.
 • 10:00 – uroczysta Jubileuszowa Msza Św. w intencji szkoły i pracowników (kościół św. Jakuba)
 • 12:00 – Apel Jubileuszowy

Wystawa : (historia szkoły, patron), zdjęcia pamiątkowe, wpisy do księgi, wystawa starych kronik szkolnych, zwiedzanie szkoły.

 

70-lecie "Mechanika"
70-lecie „Mechanika”
Czytaj dalej
Dzień Edukacji Narodowej w „Mechaniku”

Dzień Edukacji Narodowej w „Mechaniku”

Dnia 13.10.2015r. o godz. 9.00 na auli Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał pan Dyrektor Grzegorz Popin.

Dzień Edukacji Narodowej w „Mechaniku”
Dzień Edukacji Narodowej w „Mechaniku”

Powitał zgromadzonych gości: panią wicestarostę Elżbietę Godderis, Starszego Cechu pana Romana Chmieleckiego oraz wszystkich zgromadzonych.

Dzień Edukacji Narodowej w „Mechaniku”
Dzień Edukacji Narodowej w „Mechaniku”

Następnie pierwszoklasiści dokonali uroczystego ślubowania na sztandar szkoły.

Po ślubowaniu zgromadzeni wysłuchali części artystycznej przygotowanej przez uczniów klasy II TE (Paweł Krzyżanowski, Mateusz Ciekliński, Krystian Kasperek, Szymon Ekman), IITM (Łukasz Czaja, Karol Grabowski) oraz III TI (Artur Młodawski, Krzysztof Myszk). Akademię uświetnił występ zespołu Silent Scream z Młodzieżowego Domu Kultury, w którym gra na gitarze i śpiewa uczeń naszej szkoły, Tomasz Kunkel z klasy I TM.

Dzień Edukacji Narodowej w „Mechaniku”
Dzień Edukacji Narodowej w „Mechaniku”

Nad całością imprezy pieczę sprawowały panie: Anna Witek i Ilona Kosmala.

Opracowała: Ilona Kosmala

Czytaj dalej
Dzień Edukacji Narodowej w ZSMI

Reforma oświaty z perspektywy czasu

Dzień Edukacji Narodowej w ZSMI

,, Jakże nie pisać wierszy,
jakże nie płonąć w podzięce.
Za dar najpiękniejszy, za Serce”.

Tymi słowami pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia za wielką cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w Nasze wychowanie.

Dnia 11 października 2013 młodzież z Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych uczciła Dzień Edukacji Narodowej. Akademię przygotowała mgr Beata Hrycyk pod hasłem ,,Reforma oświaty z perspektywy czasu”. Oczywiście zadbano o koloryt lokalny.

            Oprócz pięknie wykonanych piosenek przez Dawida Gaffke i Krzysztofa Skorka ; partii lirycznych recytowanych przez Marcelinę Kłak i Paulinę Muszyńską; wiadomości TV zaczerpniętych z kuluarów uczniowskich ( Mateusz Kendyś, Jakub Oszmaniec, Grzegorz Dudziński) i układu tanecznego do piosenki zatytułowanej ,,Angels”, który zrobił furorę ( Mateusz Kendyś,Dawid Gaffka, Cezary Monczak, Mateusz Reluga,Jakub Oszmaniec, Cezary Ryfka i Łukasz Kunysz) nie zabrakło tańca towarzyskiego w wykonaniu Marceliny Maszk i Patryka Konkola.

Tego dnia Dyrektor mgr Grzegorz Popin wyróżnił pracowników szkoły- nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Młodzież z Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych z programem artystycznym wystąpiła na uroczystości z okazji DEN w Starostwie Powiatowym w Lęborku w dniu 14 października 2013 roku, gdzie równie ciepło została przyjęta.

 

Scenariusz, scenografię i układ taneczny przygotowała: mgr Beata Hrycyk.

Czytaj dalej
Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

,,Pedagogom chcielibyśmy podziękować za to wszystko, co jest jeszcze tajemnicą i za to, co zdołaliśmy już  odkryć  i poznać.” Takimi słowami młodzież ZSMI rozpoczęła szkolną uroczystość z okazji DEN.

 

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej

Akademia łączyła ,,powagę” ze ,,śmiechem”. Z przymrużeniem oka potraktowano,, wyśpiewany” przez Dawida Gaffke i Krzysztofa Skorka  awans nauczycieli, zaś niezwykle poważnie-nawał pracy, biurokrację i  kwalifikacje pedagogów.

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej

Uczniowie: Marika Rojek ,Paulina Muszyńska, Marcelina Kłak, Milena Wenta, Jakub Oszmaniec, Krystian Socha, Jarosław Lewandowski, Michał Woszczyna, Krzysztof Skorek, Paweł Pokorski, Cezary Monczak, Mateusz Reluga, Damian Schmidtke, Dawid Gaffka, Michał Porożyński, Jarosław Nitecki, Mateusz Kendyś, Cezary Zdanowski ,Łukasz Fijałkowski, Krzysztof Książek, Michał Dzieciuch, Piotr Januszkiewicz pod kierunkiem mgr Beaty Hrycyk, przygotowali akademię, która wzbudziła uznanie pedagogów.

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej

 

Nie zabrakło również życzeń i skromnych upominków od Samorządu Uczniowskiego. W tym dniu zostali też wyróżnieni Nagrodą Dyrektora Szkoły nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

,, Pokazujesz  nam, że  bycie zwyczajnym człowiekiem jest wartościowe- bo zwyczajni ludzie, tak naprawdę nie są zwyczajni. Każdy z nich potrafi robić coś wyjątkowego.”  

Opracowała: mgr Beata Hrycyk, Zdjęcia: mgr Agnieszka Lenartowicz

Czytaj dalej

Szkoła na starej fotografii

Szkoła na starej fotografii

Światowy Dzień Nauczycieli przypada 5 października. W Polsce zgodnie z tradycją historyczną jest obchodzony w dniu powołania Komisji Edukacji Narodowej – 14 października. Aby podkreślić ważność tego święta w bibliotece szkolnej prezentowane są kroniki, albumy oraz stare fotografie przedstawiające życie naszej szkoły.

Szkoła na starej fotografii
Szkoła na starej fotografii

Zdjęcia: Kamila Brozdowska

Czytaj dalej
Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Tegoroczne przedstawienie poświęcone Dniu Nauczyciela miało charakter kabaretu. Wykorzystano zabawne scenki dotyczące życia ucznia, pracy nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej

wyreżyserowane przez Kabarety: Neonówka, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Moralnego Niepokoju. Do muzycznej oprawy akademii przygotowano piosenki „Świat nie będzie czekał” – Blue Cafe, „Dziękuję Wam” – Doda.

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej

Wystrój sceny na auli wiernie korespondował z charakterem przedstawienia. W przedstawieniu udział wzięli uczniowie klas: I TO, II TT, II TI, III TT, III TO, III TI.

Dodała: mgr Dorota Felczak
Czytaj dalej
Szkoła na starej fotografii

Szkoła na starej fotografii

Od 11 października zapraszam do biblioteki na wystawkę – „Szkoła na starej fotografii”- prezentującą broszury, publikacje, wybrane kroniki oraz fotografie z życia szkoły na przestrzeni 64 lat jej istnienia.

Szkoła na starej fotografii
Szkoła na starej fotografii

Czarnobiałe zdjęcia na których utrwalono oddalone w czasie wydarzenia posiadają specyficzny urok i znacznie różnią się od kolorowych fotografii z uroczystości bardziej nam współczesnych. Z udostępnionych publikacji można poznać historię szkoły, kalendarium najważniejszych wydarzeń, przypomnieć sobie sylwetkę patrona a także poczytać o osiągnięciach naszych uczniów.

Szkoła na starej fotografii
Szkoła na starej fotografii

Materiały te prezentowane są w związku z DNIEM EDUKACJI NARODOWEJ przypadającym na 14 października.

Czytaj dalej