Dzień Dawcy Szpiku

Dzień Dawcy Szpiku

W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w Polsce pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy, wśród 20 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie.

Dzień Dawcy Szpiku
Dzień Dawcy Szpiku

Te dane były motorem do tego, by dzień  27 listopada 2013 odbył się w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych pod hasłem „Wspólnie przeciw białaczce”. Przy współpracy z fundacją DKMS przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Jakub Oszmaniec i Cezary Ryfka zorganizowali dzień dawcy w naszej placówce.

Dzień Dawcy Szpiku
Dzień Dawcy Szpiku

Pierwszym krokiem było nawiązanie współpracy z fundacją, która przesłała nam odpowiednie materiały, plakaty oraz filmy instruktażowe dotyczące prawidłowego zorganizowania i przeprowadzenia akcji.

Dzień Dawcy Szpiku
Dzień Dawcy Szpiku

17 i 18 listopada pełnoletni uczniowie naszej placówki uczestniczyli w lekcji edukacyjnej, która pozwoliła uzyskać odpowiedzi między innymi na takie pytania jak:

  • Kto może zostać potencjalnym dawcą?
  • W Jaki sposób przebiega proces rejestracji?
  • Jakie są metody poboru komórek macierzystych i szpiku kostnego?
  • Jakie ryzyko związane jest z pobraniem szpiku kostnego?

27 listopada Cezary, Jakub i Paulina z klasy II TI przez cały dzień oczekiwali w świetlicy szkolnej i holu szkoły na potencjalnych dawców. Zgłosiły się 22 osoby, którym bardzo serdecznie dziękujemy. Być może to właśnie jeden z naszych uczniów lub nauczycieli będzie mógł uratować komuś życie.

Opracowała: Marlena Pepłowska

Czytaj dalej