Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy

Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy

“Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

 

– Jan Paweł II

„Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy” to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, który obchodziliśmy już po raz jedenasty. Aby zachęcić uczniów do udziału w obchodach tego dnia (zwłaszcza, że po raz pierwszy mięliśmy możliwość uczestnictwa w nim i modlitwy za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II)

Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy
Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy

od 14 października b.r., w szkolnych gablotach przedstawiony został Program VIII Lęborskiego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej a także ukazana została sylwetka Ojca Świętego jako Człowieka Modlitwy. W kontekście tego, została też omówiona modlitwa, sposoby i formy jej wyrażania oraz słowa Papieża ukazujące miejsce modlitwy w Jego życiu.

Opracowała: mgr Anetta Treder
Czytaj dalej
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Prawa człowieka to prawa należne każdemu człowiekowi bez względu na narodowość, rasę, pochodzenie, religię, poglądy, płeć, wiek, stan zdrowia. Wynikają one z samego faktu bycia człowiekiem. Odmowa poszanowania praw człowieka stanowi nie tylko osobistą krzywdę dla jednostki, ale sprzyja pojawieniu się niepokojów społecznych i politycznych oraz przemocy i konfliktom.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej uważa się za podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie. 10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka – międzynarodowy katalog podstawowych i niezbywalnych praw i wolności jako wspólny standard do osiągnięcia przez wszystkie narody.
Z wystawą nawiązującą do tematyki związanej z przestrzeganiem praw człowieka uczniowie mogą zapoznać się na holu szkoły

Opracowała: mgr Urszula Żulpo
Czytaj dalej
Niech Jezus narodzi się w Tobie

Niech Jezus narodzi się w Tobie

Niech Jezus narodzi się w Tobie – to myśl przewodnia tegorocznych Jasełek, które zostały wystawione na Auli szkoły 22 grudnia 2009r. Swoją treścią nawiązywały do świętowania Bożego Narodzenia i do związanych z nim tradycji.

Zamiarem aktorów było przekazanie przesłania , by na nowo ożyła w nas wiara , nadzieja i miłość, by Boże Narodzenie rzeczywiście gościło w naszych rodzinnych domach, szkołach, zakładach pracy, wszędzie tam, gdzie jest człowiek.

Niech Jezus narodzi się w Tobie
Niech Jezus narodzi się w Tobie

Spektakl miał charakter montażu słowno-muzycznego, który składał się z siedmiu odsłon przeplatanych śpiewem kolęd, przy żywym akompaniamencie perkusji, gitary i fletu, zaś wypowiadanym przez aktorów tekstom towaryszyły podkłady muzyczne. W przedstawieniu z zaangażowaniem wzięli udział uczniowie z klas I TI, I D, II TT, III TT, III TM, III TO, IV TM, IV TI.

Dodała: mgr Anetta Treder
Czytaj dalej