Międzyszkolne eliminacje konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodocianych pracowników

Wyłoniliśmy zwycięzców w konkursie BHP

W dniu 27 marca 2014r.  jak co roku , w naszej szkole odbyły się. Udział wzięli uczniowie z Powiatowego Centrum Edukacyjnego oraz z Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych, reprezentowali oni zawody: kucharz małej gastronomii, fryzjer oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Międzyszkolne eliminacje konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodocianych pracowników

Spośród uczestników  wyłoniono dwóch zwycięzców o największej liczbie punków z testu eliminacyjnego, są to uczniowie naszej szkoły :

1. Karol Becker – mechanik pojazdów samochodowych, uczeń klasy IIIg,
2. Patryk Konkol – mechanik pojazdów samochodowych, uczeń klasy IIg.

Dnia 11 kwietnia 2014r. w/w uczniowie będą walczyć w eliminacjach wojewódzkich w Słupsku o wyjazd do Warszawy na etap ogólnopolski.

Gratulujemy i życzymy powodzenia !

Opiekun:  Maria Kurowska

Czytaj dalej
Finale Ogólnopolskiego Konkursu z wiedzy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Drugie miejsce w Polsce

W dniu 15 maja 2013 r. uczniowie naszej szkoły Patryk Konkol z klasy Ig oraz Karol Becker z klasy IIg obydwaj mechanicy pojazdów samochodowych, wzięli udział w Finale Ogólnopolskiego Konkursu z wiedzy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla młodocianych pracowników organizowany w Warszawie przez Związek Rzemiosła Polskiego.
Finale Ogólnopolskiego Konkursu z wiedzy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Konkurs jest organizowany już po raz trzynasty, a patronat nad nim obejmuje Główny Inspektor Pracy, Ministerstwo Edukacji oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB. Do walki stanęło 48 uczniów ze wszystkich Izb Rzemieślniczych w Polsce.

Finale Ogólnopolskiego Konkursu z wiedzy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uczeń Karol Becker zajął czwarte miejsce uzyskując 84 punkty na 100 możliwych, a uczeń Patryk Konkol zajął miejsce szóste. Uczniowie drużynowo zajęli DRUGIE MIEJSCE w Polsce. Konkurencja była bardzo duża, o zwycięstwie decydowały różnice jednego punktu.

Finale Ogólnopolskiego Konkursu z wiedzy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uczniowie odebrali dyplomy i nagrody z rąk Głównego Inspektora Pracy Pani Iwony Hickiewicz oraz Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika.

Finale Ogólnopolskiego Konkursu z wiedzy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
W czasie wolnym uczniowie mieli okazję podziwiać uroki warszawskiej Starówki, zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

Opracowanie i zdjęcia: mgr Maria Kurowska

Czytaj dalej
Wojewódzki etap konkursu BHP

Pierwsze i drugie miejsce na etapie wojewódzkim

W dniu 12 kwietnia 2013r. w Izbie Rzemieślniczej w Słupsku odbył się etap wojewódzki z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz prawa pracy dla młodocianych pracowników. Patronat nad konkursem oprócz Izby objęło Kuratorium Oświaty oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów, naszą szkołę reprezentowali: Patryk Konkol kl. Ig oraz Karol Becker kl. IIg – młodociani pracownicy w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych.

Wojewódzki etap konkursu BHP
Po rozwiązaniu testów z obszaru prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy Karol Becker zajął pierwsze miejsce a Patryk Konkol różnicą dwóch punktów drugie miejsce.Uczniowie otrzymali dyplomy, okolicznościowe puchary oraz znaczące nagrody : wysokiej klasy aparat fotograficzny oraz MP 4.


Jednak największą nagrodą dla nich jest to, że 15 maja 2013r. pojadą oni do Warszawy na Konkurs Ogólnopolski i będą reprezentować naszą szkołę, Cech Rzemiosł w Lęborku oraz Izbę Słupską.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej walce!

Opiekun: Maria Kurowska

Czytaj dalej
Konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodocianych pracowników

Wyłoniliśmy zwycięzców w konkursie BHP

W dniu 25 marca 2013r. w naszej szkole odbyły się międzyszkolne eliminacje konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodocianych pracowników.

Konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodocianych pracowników

Udział wzięli uczniowie z Powiatowego Centrum Edukacyjnego oraz z Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych, reprezentowali oni zawody: krawcowa, elektryk, kucharz małej gastronomii, fryzjer oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodocianych pracowników

Spośród uczestników  wyłoniono dwóch zwycięzców o największej liczbie punków z testu:

1. Karola Becker – mechanik pojazdów samochodowych, uczeń klasy IIg,
2. Patryka Konkol – mechanik pojazdów samochodowych, uczeń klasy Ig.

Obaj laureaci to uczniowie Naszej Szkoły.

Dnia 15 kwietnia 2013r. w/w uczniowie będą walczyć w eliminacjach wojewódzkich w Słupsku o wyjazd do Warszawy na etap ogólnopolski.

Gratulujemy i życzymy powodzenia !

Opiekun:  Maria Kurowska

Opracowanie: mgr Maria Kurowska, zdjęcia: Sławomir Łukaszuk

Czytaj dalej