Wyłoniliśmy zwycięzców w konkursie BHP

W dniu 25 marca 2013r. w naszej szkole odbyły się międzyszkolne eliminacje konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodocianych pracowników.

Konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodocianych pracowników

Udział wzięli uczniowie z Powiatowego Centrum Edukacyjnego oraz z Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych, reprezentowali oni zawody: krawcowa, elektryk, kucharz małej gastronomii, fryzjer oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodocianych pracowników

Spośród uczestników  wyłoniono dwóch zwycięzców o największej liczbie punków z testu:

1. Karola Becker – mechanik pojazdów samochodowych, uczeń klasy IIg,
2. Patryka Konkol – mechanik pojazdów samochodowych, uczeń klasy Ig.

Obaj laureaci to uczniowie Naszej Szkoły.

Dnia 15 kwietnia 2013r. w/w uczniowie będą walczyć w eliminacjach wojewódzkich w Słupsku o wyjazd do Warszawy na etap ogólnopolski.

Gratulujemy i życzymy powodzenia !

Opiekun:  Maria Kurowska

Opracowanie: mgr Maria Kurowska, zdjęcia: Sławomir Łukaszuk

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *