Staże uczniów – informacje dla pracodawców

Zachęcamy Pracodawców i Przedsiębiorców  do współpracy ze szkołami zawodowymi prowadzonymi przez Powiat Lęborski w zakresie realizacji staży i praktyk/zawodowych dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych

NABÓR JUŻ TRWA

            Powiat lęborski od 2017 roku w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 organizuje we współpracy pracodawcami i przedsiębiorcami województwa pomorskiego staże/praktyki zawodowe dla uczniów trzech szkół ponadgimnazjalnych (Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu).  Staże i praktyki zawodowe pomagają uczniom w nabywaniu kompetencji zawodowych tak ważnych na dzisiejszym rynku pracy.

Uczniowie kształcący się w branżach logistyka, budownictwo, ICT, usługi finansowe
i biznesowe oraz chemia lekka odbywają w okresie letnim 150 h stażu lub praktyki zawodowej, za które otrzymają płatne przez Powiat Lęborski stypendium współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zachęcamy wszystkich Pracodawców i Przedsiębiorców do nawiązania współpracy w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych!

Zapraszamy także Pracodawców i Przedsiębiorców, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w 2017 roku do kontynuacji współpracy!

Wystarczy wypełnić znajdujący się poniżej Formularz Zgłoszeniowy stażu/praktyk i dostarczyć do Biura Projektu – Starostwo Powiatowe w Lęborku, pokój 213, II piętro

Na wszystkie pytania dotyczące organizacji staży/praktyk zawodowych w Państwa firmie w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”  odpowie pracownik merytoryczny ds. współpracy z pracodawcami – p. Alicja Rojek tel. 59 84 80 869, pokój 213, II piętro

więcej informacji dla Pracodawców i Przedsiębiorców –

http://www.powiat-lebork.com/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/kompetencje-zawodowe-inwestycja-w-przyszlosc-powiatu-leborskiego/

formularz zgłoszeniowy pracodawcy 2018
formularz zgłoszeniowy ucznia 2018
płatne staże zawodowe
regulamin staży 2018

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *