Regulamin staży, praktyk z dnia 03.06.2020

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do obowiązującego dotychczas regulaminu, informujemy, iż dnia 03 czerwca 2020 roku Zarząd Powiatu Lęborskiego przyjął w drodze uchwały Regulamin staży/praktyk zawodowych w 2020 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wprowadzenie zmian do Uchwały nr 184/2020 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 11.03.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu staży/praktyk zawodowych w 2020 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jest niezbędne do realizacji projektu i podyktowane bieżącą sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19 oraz wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą na zmiany w zakresie podniesienia wysokości stypendium stażowego dla uczniów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *