Zrozumieć Autyzm

We wtorek, 9 kwietnia 2013 r. w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno- Informatycznych odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowany został program pt. „Zrozumieć Autyzm”. Inicjatorem zdarzenia był starosta lęborski oraz działające już od 20 lat Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku.

"Zrozumieć autyzm" - relacja ze spotkania informacyjnego

Naszymi gośćmi byli: pan Leszek Bartoszewski członek Zarządu SPOA i koordynator Programu „Zrozumieć Autyzm” ,  pani Anita Czarniecka- koordynator Programu „Zrozumieć Autyzm”, radna powiatu lęborskiego pani Agnieszka Pujsza- Pomorska oraz dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lęborku, pani Iwona Łoczewska.

Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem. Wśród ponad 100 uczestników byli pedagogowie, psychologowie, terapeuci, dyrektorzy szkół, przedstawiciele stowarzyszeń z powiatu lęborskiego, rodzice dzieci autystycznych i dzieci z innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu a także osoby chcące poszerzyć wiedzę o tej tematyce.

Głównym celem programu jest:

– przedstawienie wiedzy o autyzmie i problemach z nim związanych,

– szkolenia terapeutyczne dla osób pracujących lub w przyszłości rozpoczynających pracę z dziećmi autystycznymi ( w powiecie lęborskim w szkoleniu uczestniczyło 15 osób)

-organizowanie konferencji i sympozjów naukowych popularyzujących problematykę autyzmu,

– tworzenie punktów diagnostyczno- konsultacyjnych, gdzie rodzice będą mogli uzyskać praktyczne porady, fachową wiedzę i pomoc dla swoich pociech,

-pomoc w aktywizacji społecznej i zawodowej osób dotkniętych autyzmem,

Podczas spotkania uczestnicy otrzymali ulotki oraz broszury „Apteczka pierwszej pomocy”, przedstawiające najważniejsze informacje dotyczące zagadnienia. Zapoznając się z tą publikacją otrzymujemy wiadomości na temat objawów, które mogą świadczyć o autyzmie, wskazówek pozwalających wspierać rozwój dziecka oraz gdzie możemy udać się po pomoc.

Nie zabrakło również dyskusji na temat aktualnych problemów z jakimi borykają się rodzice dzieci autystycznych i trudności związanych m.in. z dostosowaniem warunków nauczania w szkołach publicznych. Wobec tego pan Leszek Bartoszewski zachęcał uczestników do jednoczenia sił, zakładania stowarzyszeń a przede wszystkim do bycia otwartym i gotowym by wspierać dzieci autystyczne oraz ich rodziny.

Z uwagi na to, że w Polsce a także w Lęborku u coraz większej liczby osób orzeka się to zaburzenie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym przede wszystkim służy rodzicom i ich dzieciom w uzyskaniu profesjonalnej pomocy. Na szczególną uwagę zasługuje również program pt. „Wsparcie osób z autyzmem II”, gdyż skierowany jest do osób późno rozpoczynających proces terapeutyczny, a mianowicie dla osób w grupie wiekowej od 16 do 55 roku życia.

Serdecznie dziękujemy SPOA za inicjatywę, która pozwala z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

Niezbędne dane kontaktowe stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

ul. Dąbrowszczaków 28
80-365 Gdańsk
tel./fax: 0 58/ 557 53 41
e- mail: autyzm@spoa.org.pl
strona internetowa: www.spoa.org.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *