Znam swój region

We wrześniu, w bibliotece, kolejny raz odbył się konkurs ” Znam mój region”. Uczestnicy mogli wykazać się znajomością historii i geografii regionu Pomorza i Kaszub oraz zabytków architektury i osobliwości przyrodniczych. Uczestnikom, którzy uzyskali największą, a zarazem jednakową liczbę punktów przyznano pierwsze miejsce. Są to uczniowie: Mateusz Stefaniak z kl. I TM oraz Łukasz Żuk z kl. II TE. Gratulujemy. Zbiory dotyczące naszego regionu znajdują się w bibliotece w odrębnym dziale. Zainteresowanym polecamy ” Dzieje Lęborka”, red. Borzyszkowski J.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *