Zmiany w organizacji nauki praktycznej zawodu od 29.03.2021 do 11.04.2021

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

W związku z powyższym:

  1. Przedłuża się prowadzenie kształcenia zdalnego.
  2. Od 29 marca do 11 kwietnia br. zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą prowadzone zdalnie.
  3. Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załączam również komunikat z dnia 26 marca 2021 r.:

https://www.kuratorium.gda.pl/od-29-marca-do-11-kwietnia-zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-praktyczna-nauka-zawodu-i-mlodociani-pracownicy/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *