ZDOLNI Z POMORZA – REKRUTACJA NA OBOZY NAUKOWE

Warsztaty naukowe, wycieczki edukacyjne i żagle. Już 9 lipca 40 uczniów rozpocznie obóz naukowy w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania  Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Ale – aby móc cieszyć się mariną i jednocześnie rozwijać naukowo – trzeba spełnić kilka formalności. Do 21 czerwca należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego.

Obóz naukowy jest formą wyróżnienia, aby wziąć w nim udział trzeba wykazać się aktywnością i korzystać z dobrodziejstw, które oferuje nasz projekt. Brane pod uwagę będą sukcesy osiągnięte w olimpiadach i konkursach.

Warto dodać, że w ramach obozu zapewnione będą: zakwaterowanie, transport z miejsca zbiórki i z powrotem, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników obozu, kadra naukowa i wychowawcza oraz organizacja i realizacja programu naukowego i rekreacyjnego. W trzech turnusach weźmie udział 120 uczestników.

W tym roku szkolnym terminy obozów zostały zaplanowane następująco:
1 turnus: 9.07.2018–15.07.2018
2 turnus: 16.07.2018–22.07.2018
3 turnus: 30.07.2018–5.08.2018

Formularz zgłoszeniowy, regulamin i zasady rekrutacji na obozy naukowe można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1376/obozy-naukowe—rekrutacje-czas-zaczac-

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *