Zawodowcy na topie w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku ul. Marcinkowskiego 1

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku jest uczestnikiem projektu ,,Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne’’. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Oś priorytetowa 04. Kształcenie zawodowe. Działanie 04.01. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami kształcenia na rzecz gospodarki. Okres realizacji projektu 2016-12-01 do 2021-09-30.

W ramach tego projektu w naszej szkole zostały przeprowadzone następujące działania:

–  zakup niezbędnego wyposażenia do pracowni szkolnych w zakresie branży  ICT  i   ELEKTRONIKA  obejmujące nauczane zawody :

  • technik informatyk (zakupiono m.in.: 53  zestawy komputerowe wraz z monitorami dla uczniów, 4 laptopy);
  • technik teleinformatyk (zakupiono m.in.: spawarkę światłowodową, reflektometr);
  • technik mechatronik (zakupiono m.in.: 6 stołów pneumatycznych, kompresor bezolejowy);
  • monter-elektronik (zakupiono m.in.: 6 płyt do montażu elektroniki z zestawem, 6 telewizorów,                                6 rejestratorów wraz z kamerami);

–  zakup mebli do trzech pracowni komputerowych;

–  wyposażenie pracowni w multimedia ( m.in.: 3 tablice multimedialne z projektorem)

Wartość wszystkich wyżej wymienionych zakupów wynosi 536 672,81 zł.

–  prace remontowo-budowlane w pięciu pracowniach w zakresie branży  ICT  i  ELEKTRONIKA  obejmujące m.in.:

  • remont i modernizację istniejących sal na potrzeby pracowni zawodowych celem przystosowania do prowadzenia zajęć w ww. branży (m.in. pracownia mechatroniczna, informatyczna, elektroniczna)
  • montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych;

Wartość wszystkich wyżej wymienionych prac remontowo budowlanych wynosi 190 588,17 zł.

Łącznie otrzymana wartość sprzętu/remontów dla szkoły w ramach projektu  wynosi – 727 260,98  zł W najbliższym czasie, w ramach projektu „Zawodowcy na Topie”, planowany jest dalszy zakup wyposażenia do pracowni (m.in. wyposażona zostanie pracownia językowa czy rozbudowane zostaną pracownie komputerowe).

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *