ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na:

Wymianę pokrycia dachowego na budynku I lewe skrzydło  Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam,  że w ww. postępowaniu wybrano ofertę :

 

Usługi Blacharsko-Dekarskie POL DACH Łukasz Gessler

84-241 Gościcino, ul. Brzozowa 30

 

Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu złożono jedną ofertę .Oferta spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena była jedynym kryterium oceny oferty. Cena wybranej oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zadania.

Cena wybranej oferty nr 1 wynosi : 130 223,06 zł netto /160 174,36 zł brutto

W postępowaniu złożona została następująca oferta (wg ceny brutto):

przetarg

Dyrektor Szkoły

 Grzegorz Popin

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *