Wykład online: „Bezpieczne praktyki” w naszej szkole

W dniach 13, 14 grudnia br. od godziny 10.00 do 12.15, uczniowie z naszej szkoły w ramach lekcyjnych godzin z przedmiotu BHP, wzięli udział w dwudniowych oraz certyfikowanych kursach online dla uczniów szkół średnich. Organizatorem kursu była Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami. Tematyka dotyczyła: Istoty bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Ochrony przeciwpożarowej, psychologia w sytuacjach kryzysowych, omawiane były również inne zagadnienia, np.:

  • Organizacja bezpiecznej pracy, kwalifikacje osób zatrudnionych przy urządzeniach podlegających UDT.
  • Przypadki losowe podczas odbywania praktyk, staży i pracy. Informacje o ubezpieczeniach.
  • Zarządzanie ochroną przyrody.
  • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia. Podstawowe środki zapobiegawcze.

Wykłady przeprowadzone były przez wykładowców z: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wyższego Urzędu Górniczego.

Uczniowie z uwagą wysłuchiwali wykładów, ponieważ informacje, które zostały przekazane będą im bardzo przydatne w przyszłej ich pracy.

W w/w wykładach udział wzięły następujące klasy: 3 TI, 3 TM, 1 am oraz 1 TI.

 Organizatorki: mgr inż. Jolanta Małszycka oraz mgr inż. Maria Kurowska

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *