Wszyscy budujemy lęborskie Hospicjum

13 kwietnia w piątek odbyła się w Zespole Szkół  Ogólnokształcących nr 1 Wielka Akcja Serca – „Wszyscy budujemy lęborskie Hospicjum”. Inicjatywa została podjęta przez Powiatowe Starostwo w Lęborku, a koordynowana była przez panią dyrektor I LO – Katarzynę Wach.

Do akcji przyłączyły się: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych, Powiatowe Centrum Edukacyjne, Młodzieżowy Dom Kultury, Powiatowe Ognisko Artystyczne, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym, Szkoła Policealna i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Externus” w Lęborku, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Policealna „Prymus” w Lęborku oraz Przedszkole nr 5 i Przedszkole nr 6.

Każda z placówek oświatowych przygotowała na korytarzach szkoły stoiska z własnymi wyrobami – czy to artystycznymi, czy też kulinarnymi, które można było zakupić i tym samym zasilić konto fundacji. Uczniowie I LO przygotowali dodatkowo tzw. „Pchli Targ” oraz „Loterię fantową”, na której można było wylosować atrakcyjne gadżety.

My przygotowaliśmy stroiki –  ,,Serce- z serca dla hospicjum”. Pomoc  osobie wykonującej – Beacie Hrycyk, dzięki składkom, z których  można było już 4 tygodnie wcześniej zakupić półprodukty, udzieliły klasy II Tm  i  IIITE.                     ( WIELKIE  Podziękowania).

Ponadto  uczniowie naszej szkoły przygotowali 3 występy po trzy utwory w każdym wejściu. Brawo- Oskar Głowacki i Jakub Pszonak

Kwota  zebrana tego dnia została już policzona i wynosi 2747,52 zł.

Opiekun i koordynator z ramienia ZSMI:
Beata Hrycyk

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *