Warsztaty Mechanika w Warszawie

W dniach od 26 marca do 28 marca 2018r uczniowie naszej szkoły w ramach projektu „Otwarte umysły” odbyli warsztaty kreatywności i innowacyjności w Warszawie.

W ramach warsztatów zwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”, w którym to zapoznali się z historią Żydów polskich od ich przybycia ok. 960r. na ziemie polskie aż po najnowszą historię społeczności żydowskiej oraz wkładem Żydów w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki.

Zwiedzając Stare Miasto i Łazienki Królewskie z przewodnikiem poznali historię stolicy oraz trudne czasy okupacji.

Uczestniczyli w wykładzie na Uczelni Łazarskiego „Nie pożyczaj dobry zwyczaj” omawiającym zagrożenia związane z zaciąganiem niepewnych pożyczek w firmach nie będących bankami.

W warsztatach kreatywnych w przedsiębiorstwie „A+D Retail Store Design” zapoznali się z procesem projektowania wnętrz.

Uczestniczyli także w profesjonalnych zajęciach chemiczno-fizycznych prowadzonych przez specjalistyczną placówkę „Mały inżynier”. W czasie pokazu uczniowie brali czynny udział w doświadczeniach z ciekłym azotem, produkowali sztuczną krew oraz próbowali ujarzmić ogień.

Pobyt w Warszawie nie mógłby się odbyć bez wizyty w Centrum Nauki Kopernik gdzie odbyli wirtualną podróż w kosmos uczestnicząc w seansie 3D „Jesteśmy kosmitami”.

Bardzo ciekawym doświadczeniem było uczestnictwo w spektaklu Teatru Scena Lubelska – Teatr improwizacji Afront pt. „Nienapisane dzieła Szekspira”. Uczniowie mieli duży wpływ na przebieg wydarzeń spektaklu, zdecydowali o miejscu wydarzeń, romansie, kto do kogo i kiedy poczuje nienawiść oraz wymusili na aktorach monolog, piosenkę i pojedynek. Zagwarantowało to, że sztuka była jedyna i niepowtarzalna. Udział w sztuce wywołał wielkie wrażenie na uczniach.

Drogę powrotną umiliła nam słoneczna pogoda oraz obiadek w Mc’Donald-ie.

Opiekunami wycieczki byli: K. Pączek, I. Labuda, M. Naczke, L. Lubecki.

Organizatorem wycieczki było Biuro podróży Czerwiński Travel S.C. z Gdańska

Projekt  „OTWARTE UMYSŁY” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *