W nagrodę promem do Szwecji [galeria]

40 najlepszych i najaktywniejszych uczniów  wzięło udział w wycieczce nagrodowej promem do Szwecji.
Odbyła się ona w terminie: 25.11.2012 -.27.11.2012 r. Była to nagroda za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, działalność na rzecz społeczności szkolnej (samorząd szkolny, radiowęzeł, poczet sztandarowy) .
Opiekunami na wycieczce byli: dyrektor Grzegorz Popin wraz z nauczycielami: Piotrem Paszkowiakiem, Marleną Pepłowską i Joanną Zielńską. Szersza relacja wkrótce