VII zjazd abslowentów Liceum Pedagogicznego

Ponad 200 absolwentów dawnego Liceum Pedagogicznego stawiło się na VIII zjeździe w macierzystej placówce, który odbył się 15 września 2007r w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Absolwenci przyjechali z całej Polski. Szkoła tego dnia znów jak legenda odżyła.