Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2022 w auli ZSMI w Lęborku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły p. G. Popin powitał przybyłych na imprezę pracowników szkoły oraz gości. Po tradycyjnym już ślubowaniu uczniów klas pierwszych miał okazję podziękować za jakość pracy gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji oraz wręczyć Nagrody Dyrektora Szkoły. Wśród zaproszonych gości był obecny dyrektor Meyn p. D. Karaś, znany z wieloletniej współpracy ze szkołą. Samorząd uczniowski wraz z dyrektorem szkoły podkreślili wagę podarunku od firmy, który stanął w holu głównym szkoły-metalowego serca na plastikowe nakrętki. Montaż muzyczno-słowny „Uważności rytm”, skrojony na miarę różnych potrzeb młodzieży, został zrealizowany dzięki współpracy nauczycielek: p.M. de Castro oraz p. M. Ziemienowicz z uczniami klas II TE, III TI, IVTMA. Występ został uświetniony przez uczniów grających na instrumentach-trąbki: O. Kunkel, F. Kościelski, gitara elektryczna – H.Klein. Ze sceny padło kilka istotnych sentencji na temat motywacji do nauki i pracy, umiejętności bycia obecnym we współczesnym świecie, roli odpoczynku i relaksu w rzeczywistości pełnej szaleńczego pośpiechu. Walor edukacyjny miały również refleksje o kształceniu własnego charakteru, pracy nad sobą, która odbywa się również poza murami szkoły. Jak przystało na szkołę o profilu informatycznym nie zabrakło prezentacji w formie elektronicznej, która była udaną wizualizacją poruszanych kwestii.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *