Uczniowie ZSMI w międzynarodowym projekcie eTwinning

W roku szkolnym 2021/2022 z inicjatywy Pani mgr Joanny Dalmer-Żółtowskiej i mgr Moniki de Castro chętni uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczą w międzynarodowym projekcie eTwinning pod tytułem: “DIFFERENT CULTURES, DIFFERENT LANGUAGES BUT LEARNING ENGLISH TO GET FAMILIAR WITH THEM ALL”.

Projekt ten zostanie zrealizowany przez partnerów pracujących w szkołach średnich (szkoły średnie wyższego szczebla – w wieku 13–18 lat). Projekt opiera się na wymianie informacji między uczniami za pośrednictwem poczty elektronicznej, listów tradycyjnych jak również filmików.

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności językowych i społecznych. Uczniowie będą mieli okazje do wykorzystania znajomości języka angielskiego w praktyce. Z uwagi na różnice kulturowe między uczestnikami projektu wymiana informacji z zakresu tradycji, kultury i obyczajów będzie swoistą lekcją tolerancji wobec innych narodów. Przyczyni się to do wzrostu świadomości młodzieży w zakresie poszanowania innej kultury, ale I stanowić będzie źródło motywacji do pogłębionej nauki języka angielskiego. A wszystko to w przyjaznej atmosferze w formie korespondencji z rówieśnikami z Ordu w Turcji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *