Uczniowie z naszej szkoły najlepsi w konkursie „ Bezpiecznie od startu”

      W dniu 30  września 2022r. – po trzech latach przerwy – w Izbie Rzemieślniczej w Słupsku odbył się regionalny etap XX. Konkursu  wiedzy z  zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Prawa Pracy dla młodocianych pracowników. Patronat nad konkursem, oprócz wymienionej Izby, objęła Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku – Oddział w Słupsku. 

      Do konkursu przystąpiło 9  uczniów z okręgu pomorskiego. Naszą szkołę reprezentowali Oskar Sekreta oraz Karol Bronk, uczniowie kl. II. g – młodociani pracownicy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

     Po rozwiązaniu bardzo trudnych testów składających się z 40 pytań, w tym 20 z prawa pracy oraz 20 z technicznego bezpieczeństwa pracy okazało się,  że – dla wyłonienia  zwycięzcy –  konieczna będzie dogrywka. Wzięło w niej udział sześcioro uczniów i wymienieni wyżej uczniowie z naszej szkoły okazali się najlepsi. Karol Bronk ostatecznie zajął pierwsze miejsce, a Oskar Sekreta drugie. Tym samym uczniowie ci zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się 20 października br. w Warszawie.

     Laureaci regionalnego etapu Konkursu w Słupsku otrzymali nagrody, m.in. dyplomy, statuetki oraz gratulacje od inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, jak i władz Izby Rzemieślniczej.

     Gratulujemy wymienionym uczniom zwycięstwa i życzymy powodzenia w etapie ogólnopolskim.

Opiekun: Maria Kurowska

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *