Zasady zachowania bezpieczeństwa

Zasady zachowania bezpieczeństwa

Po raz kolejny w Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych odbyło się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Tematem pogadanki były „Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole i poza jej terenem” oraz „Odpowiedzialność sprawcy cyberprzemocy” wzbudził zainteresowanie młodzieży.

Zasady zachowania bezpieczeństwa
Zasady zachowania bezpieczeństwa

Przedstawione przez funkcjonariusza przykłady oraz odpowiedzi uzyskane na zadawane pytania wyposażyły uczniów w niezbędną wiedzę dotyczącą zasad odpowiedzialnego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych jak i zasad zachowania bezpieczeństwa.

Opracowała: mgr Urszula Żulpo
Czytaj dalej
Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole

Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole

W piątek odbyło się zorganizowane przez pedagoga szkolnego spotkanie młodzieży z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, panią Magdaleną Zielke i dzielnicowym panem Krzysztofem Wojtas. Temat prelekcji „Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole i poza jej terenem oraz sposoby reagowania na zagrożenia” zainteresował uczestniczącą w spotkaniu młodzież.

Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole
Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole

Uczniowie klas Ia, Iw, Id, Ig, I tm, I ti, I tt, I to uzyskali wiedzę nt. odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń. Grupa uczniów otrzymała odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Informacje przedstawione przez funkcjonariuszy pozwolą młodzieży dokonywać właściwych wyborów zgodnych z literą prawa.

Dodała: Urszula Żulpo
Czytaj dalej
BHP konkurs

BHP konkurs

Dnia 18.03.2008 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Lęborku odbyły się międzyszkolne eliminacje konkursu dla młodocianych pracowników zatrudnionych w rzemiośle z zakresu prawa pracy i przepisów bhp. Udział w eliminacjach wzięło czternastu uczniów ZSP nr 1 i ZSP nr 1 w Lęborku.

BHP konkurs
BHP konkurs

Komisja w składzie:
Krystyna Wudniak-Styn – nauczyciel ZSP nr 2 w Lęborku
Teresa Fabisiak – dyrektor PCRiP w Lęborku
Maria Kurowska – nauczyciel ZSP nr 1 w Lęborku
Mirosław Naczke – nauczyciel ZSP nr 1 w Lęborku

po sprawdzeniu wszystkich prac stwierdziła, że największą liczbę punktów, a tym samym awans do kolejnego etapu konkursu uzyskali następujący uczniowie:
Marta Pawelczyk – PCE-ZSP nr 2 oraz Emilia Warych również z tej samej szkoły.

Czytaj dalej