Zasady zachowania bezpieczeństwa

Zasady zachowania bezpieczeństwa

Po raz kolejny w Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych odbyło się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Tematem pogadanki były „Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole i poza jej terenem” oraz „Odpowiedzialność sprawcy cyberprzemocy” wzbudził zainteresowanie młodzieży.

Zasady zachowania bezpieczeństwa
Zasady zachowania bezpieczeństwa

Przedstawione przez funkcjonariusza przykłady oraz odpowiedzi uzyskane na zadawane pytania wyposażyły uczniów w niezbędną wiedzę dotyczącą zasad odpowiedzialnego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych jak i zasad zachowania bezpieczeństwa.

Opracowała: mgr Urszula Żulpo
Czytaj dalej