Paintball Dzika Strefa Milwino Pod Wejherowem

ZSMI w Dzikiej Strefie

Paintball to jedna z najpopularniejszych gier plenerowych ostatnich lat. Dlatego też uczniowie klas II TM, II TE oraz II TI wraz z opiekunami postanowili wylądować w Dzikiej Strefy pod Milwinem biorąc udział w międzyklasowych zawodach strzeleckich  „Capture the flag” :)

Czytaj dalej