Trzecie ważenie za nami

Trzecie ważenie za nami

Ratujmy Świat – pod taką nazwą w naszej szkole odbywa się konkurs ekologiczny, którego głównym organizatorem jest „Eko Pomerania”. Polega on na zbiórce surowców wtórnych. Dzisiaj odbyło się trzecie ważenie…

Trzecie ważenie za nami
Trzecie ważenie za nami

Przypominamy iż klasy zbierają:
makulaturę powiązaną sznurkiem lub zamkniętą w kartonie (1kg = 1 punkt)
puszki aluminiowe w reklamówkach jednorazowych. (1kg = 20 punktów)

Trzecie ważenie za nami
Trzecie ważenie za nami

Surowce muszę być oznaczone – tzn. w widocznym miejscu musi znajdować się informacja o klasie, która dostarczyła makulaturę lub puszki.

Trzecie ważenie za nami
Trzecie ważenie za nami

Ranking klas podczas trzeciego ważenia:
(Uwaga ranking jutro może ulec zmianie)

I miejsce – II SB (1206 punktów)
II miejsce – I SA (707 punktów)
III miejsce – III SB (261 punktów)
IV miejsce – II H (259 punktów)
V miejsce – III K (213 punktów)
VI miejsce – I SB (147 punków)
VII miejsce – II TO (144 punkty)
VIII miejsce – II SA (123 punktów)
IX miejsce – I G (33 punkty)
X miejsce – I TM (4 punkty)
XI miejsce – II TJ (4 punkty)
XII miejsce – II D (4 punkty)
XIII miejsce – I D (2 punkty)

Konkurs trwa od 20.11.2006 i potrwa do 11.05.2007 a organizatorem w ZSP1 jest Samorząd Uczniowski.
Bliższych informacji udziela opiekun samorządu pani Joanna Pastuszak.

Czytaj dalej