Łączymy przyjemne z pożytecznym

Łączymy przyjemne z pożytecznym

Sprzedaż pączków w „Tłusty Czwartek” stała  się tradycją naszej szkoły. Każdego roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowują na holu szkoły stoisko z pysznymi pączkami.  Zysk ze sprzedaży jest zawsze przeznaczany na cele charytatywne.

Łączymy przyjemne z pożytecznym

W tym roku postanowiliśmy wesprzeć naszego kolegę z klasy pierwszej technikum informatycznego – Artura Olszewskiego. Zebrane ze sprzedaży pieniądze w kwocie 273 zł zostaną przeznaczone na zakup akumulatorów do jego niedawno zakupionego wózka inwalidzkiego.

Zebrana kwota, jest niestety zbyt mała. Na zakup jednego akumulatora Artur potrzebuje 600 zł. Być może znajdziemy jakiegoś sponsora?

Łączymy przyjemne z pożytecznym

W przygotowanie i przeprowadzenie akcji zaangażowali się przedstawiciele SU, koledzy z klasy Artura oraz nauczycielki: Anetta Treder, Joanna Zielińska i opiekun SU – Marlena Pepłowska.

Opracowała: mgr Marlena Pepłowska, zdjęcia: Sławomir Łukaszuk

Czytaj dalej