Nie niszcz organizmu dopalaczami

Nie niszcz organizmu dopalaczami

Celem spotkania z rodzicami, które odbyło się 3 listopada 2010 roku było zwrócenie uwagi rodziców na nowe zagrożenia jakim są dopalacze. Rodzice uzyskali informacje na temat nowych środków psychoaktywnych pojawiających się na rynku markotykowym i zagrożeniach z nimi związanych. Rodzina jest podstawą do uczenia dzieci jak żyć wśrod ludzi i jak sobie radzić w życiu. Profilaktyka uzależnień od różnych środków psychoaktywnych prowadzona w szkole i aktywna współpraca rodziców w chronieniu dzieci i młodzieży przed szkodami wynikającymi z uzywania substancji psychoaktywnych przynosi efekty.

Nie niszcz organizmu dopalaczami
Nie niszcz organizmu dopalaczami

Rodzice obecni na spotkaniu zapoznali się z treścią witryni internetowej www.kbpn.gov.pl przygotowanej przez specjalistów oraz otrzymali poradnik „Bliżej siebie – dalej od narkotyków” przygotowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Opracowała: mgr. Urszula Żulpo

Czytaj dalej

O dopalaczach słów kilka

O dopalaczach słów kilka

Zasady zachowania bezpieczeństwa, konsekwencje konfliktu z prawem, zagrożenia wynikające z używania substancji o działaniu psychoaktywnym były tematem spotkania młodzieży z klas: I TM, I TI, I TO, I aw, I g i I d z p. M Zielke z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Uczniowie uczestniczący w spotkaniu uzyskali informację na temat odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne, dowiedzieli się jakie zagrożenia wiążą się z używaniem substancji o działaniu psychoaktywnym – w tym tzw. dopalaczy

O dopalaczach słów kilka
O dopalaczach słów kilka

Podawane przez funkcjonariuszkę przykłady tzw. „z życia wzięte” w obrazowy sposób ukazywały jakie można ponieść konsekwencje swoich nieprzemyślanych zachowań. Po spotkaniu z policjantką młodzi ludzie będą mogli dokonywać bardziej świadomego wyboru postępowania.

Dodała: mgr Urszula Żulpo
Czytaj dalej