Droga do samodzielności

Droga do samodzielności

31 października w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych odbyła się KONFERENCJA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA, rozpoczynająca projekt „Droga do samodzielności”, którą otworzył Starosta Lęborski Pan Wiktor Tyburski, witając przybyłych gości.

Droga do samodzielności

Grupę docelową projektu stanowią podmioty lub osoby, które będą wykorzystywać nowe rozwiązania w praktyce, tj. pracownicy instytucji integracji społecznej w województwie pomorskim. Odbiorcami zaś są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – usamodzielniani wychowankowie opieki zastępczej zamieszkujący teren województwa pomorskiego. Natomiast głównym celem projektu jest zwiększenie oferty instytucji powiatu lęborskiego, działających na rzecz integracji społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w: Lęborku, Łebie, Wicku, Cewicach i Nowej Wsi Lęborskiej) w latach 2012-2015, poprzez wypracowanie kompleksowego programu nowych form i metod pracy oraz działania z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej – usamodzielnianymi (prowadzące do zatrudnienia) oraz jego upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu praktyki na terenie województwa pomorskiego.

Omówione zostały także zagadnienia takie jak: Sytuacja osób usamodzielnianych, Diagnoza problemu demoralizacji i przestępczości dzieci i młodzieży w Lęborku, „Wybierz Przyszłość – innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję socjalną”. Na koniec uczestnikom spotkania rozdane zostały niespodzianki promujące wyżej wymieniony projekt.

Opracowała: mgr Anetta Treder, zdjęcia: Sławomir Łukaszuk

Czytaj dalej
Gra decyzyjna

Gra Decyzyjna

W związku z zarządzeniem nr 17/2012 Starosty Lęborskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia pod kryptonimem „Powiat – 2012”  w dniach 25-26 października 2012 r. było prowadzone przedmiotowe ćwiczenie. W czasie jego trwania sprawdzone zostały m.in. funkcjonowanie organów administracji samorządowej podczas wykonywania wybranych zadań obronnych i zarządzania kryzysowego.

Gra decyzyjna

Celem ćwiczenia było doskonalenie przygotowania kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu i zespołów zadaniowych do sprawnego działania w sytuacji wprowadzania zadań wynikających z planów operacyjnych i zarządzania kryzysowego.

Gra decyzyjna

W piątek 26.10.2012 r. o godz. 12:00 w sali kinowej ZSMI odbyła się „Gra Decyzyjna” nt.  „Realizacji działań ratowniczych   w przypadku wystąpienia  ekstremalnych warunków atmosferycznych” w czasie której na podstawie wprowadzenia nr 37  dotyczącego  zdarzeń na terenie Powiatu  Lęborskiego związanych z  wystąpieniem ekstremalnych  warunków atmosferycznych poprzedzonych ostrzeżeniem o silnym wietrze i burzach !!!
( zawartym w założeniu do ćwiczenia )
procedury działania oraz zasady współdziałania podczas działań ratowniczych kolejno zreferowali:

  1. Komendant Powiatowej Policji ,
  2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej ,
  3. Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku.
  4. Rzecznik Starosty – przedstawił zasady współpracy z mediami w Zarządzaniu Kryzysowym.
Podsumowaniem gry decyzyjnej była dyskusja oraz wstępne  podsumowanie  ćwiczenia  omówione przez  Kierownika  Ćwiczenia (Starostę Powiatu Lęborskiego – Pana Wiktora Tyburskiego.)
Czytaj dalej
Gra decyzyjna

Gra decyzyjna

W piątek 26.10.2012 r. o godz. 12:00 w sali kinowej ZSMI odbyła się „Gra Decyzyjna” nt.  „Realizacji działań ratowniczych   w przypadku wystąpienia  ekstremalnych warunków atmosferycznych”

Czytaj dalej

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2012/2013

Dnia 3 września we wszystkich szkołach w Polsce odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Również w naszej szkole przywitaliśmy rok szkolne 2012/2013 uroczystą akademią. Nowy rok szkolny przyniósł za sobą pewne zmiany, o czym poinformował starosta lęborski Wiktor Tyburski. Pożegnano byłego dyrektora Ryszarda Rozwadowskiego, a przywitano nowego pana Grzegorza Popina.

Czytaj dalej