Rzuć palenie razem z nami

Rzuć palenie razem z nami

O tym jak szkodliwe jest palenie tytoniu dla palących, a także dla ich otoczenia, nie trzeba nikogo przekonywać. Nikotynizm jest jedna z najpoważniejszych chorób współczesnego świata. Palenie sprawia, że co 6,5 sekundy umiera na świecie jedna osoba, nie licząc tzw. biernych palaczy. Co roku natomiast z powodu palenia papierosów umiera 4,9 mln ludzi. Liczba ta prawdopodobnie podwoi się w ciągu najbliższych lat.

Rzuć palenie razem z nami
Rzuć palenie razem z nami

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, który przypada zawsze na trzeci czwartek listopada, w tym roku na 19 listopada, jest u nas popularnie określany „Dniem bez papierosa.”
W związku z tak poważnym problemem jakim jest nikotynizm, także wśród młodzieży, w naszej szkole odbędzie się akcja informacyjna. W bibliotece tak jak i w poprzednich latach wszyscy odwiedzający wypożyczalnię i czytelnię obdarowani zostaną ulotkami informacyjnym o szkodliwości palenia tytoniu. Szereg informacji znaleźć można będzie na wystawkach i gazetkach zarówno w bibliotece jak i w świetlicy szkolnej. Odbędzie się także akcja ulotkowa na holu szkolnym. Materiały informacyjne, plakaty, ulotki oraz broszury zgromadziła biblioteka oraz pani pedagog.
Palenie tytoniu wywołuje nie tylko skutki zdrowotne, ale także i ekonomiczne. Mężczyźni, którzy palą żyją średnio o 9 lat krócej od tych, którzy nie palili. Palące kobiety tracą średnio o 7,5 roku życia a więc- NIE RYZYKUJ – NIE PAL

Dodała: mgr Anna Witek
Czytaj dalej