Relacja z konferencji "Rozwój Kształcenia Ogólnego w Powiecie Lęborskim"

Relacja z konferencji „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Powiecie Lęborskim”

24.02.2017. w naszej szkole odbyła się konferencja pt.: „Rozwój Kształcenia Ogólnego w Powiecie Lęborskim”. Spotkanie otworzyła pani Teresa Ossowska-Szara. W konferencji udział wzięli uczniowie z lęborskich szkół: ZSMI, LO nr 1,LO nr 2, ZSGŻiA, PCE-ZSP oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat: „Zarządzanie czasem jako podstawa do rozwijania kompetencji kluczowych i kreatywności” wygłoszonej przez Certyfikowanego Trenera Biznesu panią M. Szczerkowską oraz „Uniwersalizm i wielowymiarowość kompetencji kluczowych w kontekście edukacji” wygłoszoną przez dr Annę Szymczak, prof.nadzw.SSW.

Relacja z konferencji "Rozwój Kształcenia Ogólnego w Powiecie Lęborskim"

Po przerwie kawowej odbyły się pokazy uczniów biorących udział w projekcie „Otwarte umysły”. Naszą szkołę reprezentował Patryk Walczyński z kl IV TI. Patryk uczęszcza na zajęcia do II grupy Koła kreatywności twórczej z wykorzystaniem narzędzi ICT „MÓJ START W DOROSŁOŚĆ”, której opiekunem jest pani Ilona Kosmala. Patryk sam napisał tekst prezentowanej przez siebie piosenki, do której samodzielnie dobrał i nagrał podkład muzyczny.

Miłym akcentem był słodki poczęstunek w postaci okazjonalnego tortu, którego darczyńcą była cukiernia „Iwonka” z Łęczyc.

Opracowała: mgr Iwona Labuda

Czytaj dalej