Nie niszcz organizmu dopalaczami

Nie niszcz organizmu dopalaczami

Celem spotkania z rodzicami, które odbyło się 3 listopada 2010 roku było zwrócenie uwagi rodziców na nowe zagrożenia jakim są dopalacze. Rodzice uzyskali informacje na temat nowych środków psychoaktywnych pojawiających się na rynku markotykowym i zagrożeniach z nimi związanych. Rodzina jest podstawą do uczenia dzieci jak żyć wśrod ludzi i jak sobie radzić w życiu. Profilaktyka uzależnień od różnych środków psychoaktywnych prowadzona w szkole i aktywna współpraca rodziców w chronieniu dzieci i młodzieży przed szkodami wynikającymi z uzywania substancji psychoaktywnych przynosi efekty.

Nie niszcz organizmu dopalaczami
Nie niszcz organizmu dopalaczami

Rodzice obecni na spotkaniu zapoznali się z treścią witryni internetowej www.kbpn.gov.pl przygotowanej przez specjalistów oraz otrzymali poradnik „Bliżej siebie – dalej od narkotyków” przygotowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Opracowała: mgr. Urszula Żulpo

Czytaj dalej