Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

Sukces w konkursie recytatorskim

IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Twórczości Karola Wojtyły, zorganizowany 16 października b.r. przez Liceum Ogólnokształcące nr 2, okazał się dla naszej Szkoły powodem do dumy. Bowiem Marcelina Kłak,  uczennica klasy I technikum informatycznego, przygotowana przez p. Anettę Treder, zajęła w nim I miejsce, w kategorii poezja. Jest się z czego cieszyć, zwłaszcza, że pierwszy raz wzięliśmy udział w tym konkursie. A to zwycięstwo jest efektem zarówno ciężkiej pracy jak i talentu Marceliny.

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

Wiersz Jana Pawła II pt.: „Myśli człowieka”, przepięknie wyrecytowany przez Nią, przy akompaniamencie muzycznym Camille Saint-Saens („Łabędź”) wywarł na komisji i słuchaczach niezapomniane wrażenie. Przekaż utworu jaki kieruje Nasz Ukochany Papież dotyczy codziennej egzystencji człowieka uwikłanej dylemat ”być”, czy „mieć”?. Odpowiedź jest jednoznaczna: najważniejsze w naszej tak krótkiej wedrówce przez życie tu na ziemi, jest po prostu (choć niestety dla wielu wciąż nie do osiągnięcia) „BYĆ CZŁOWIEKIEM”, człowiekiem dla drugich, stawiając w cieniu własne „ja”. Interpretacja Marceliny poruszył i wzruszyła członkinie Komisji i jest potwierdzeniem słów bł. Jana Pawła II, mówiących, że „nie ten jest wielki, kto posiada, lecz ten kto potrafi dzielić się z innymi:.

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

Opracowała: mgr Anetta Treder, Zdjęcie: Sławomir Łukaszuk

Czytaj dalej
Dzień Niepodległości

Dzień Niepodległości

W dniu 10.11.2010r. tradycyjnie odbyła się uroczystość szkolna z okazji 92 rocznicy odzyskania niepodległości.

Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości

Młodzież przygotowująca montaż słowno-muzyczny przedstawiła fragmenty utworów poetyckich związanych tematycznie z okresem walk i tworzeniem się niepodległego państwa polskiego

Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości

Prezentacja faktografii i recytacja utworów poetyckich w wykonaniu uczniów została urozmaicona piesniami Polski Niepodległej oraz elementami inscenizacji tematycznie związanej z prezentowaną problematyką.

Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości

Słowo wstepne wygłosił uczeń klasy III TT – Andrzej Iszczuk.

Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości

Uroczystość uświetniła stosownie przygotowana dekoracja auli szkolnej. Podsumowania uroczystości dokonał Dyrektor Szkoły – mgr Ryszard Rozwadowski.

W montażu wystapili uczniowie następujących klas:
I TI, I TO, II TI, II TT, III TI, III TT, IV TI, II D

Dzień Niepodległości
Dzień Niepodległości

W dniu 15 listopada montaż słowno-muzyczny został ponownie zaprezentowany dla uczniów klas, które nie uczestniczyły w piątkowej uroczystości.

Dodał: mgr Stanisław Kotłowski
Czytaj dalej