Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Historia radia i telewizji w Bibliotece

24 stycznia 2013 roku obchodzimy Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. W związku z tym w naszej szkolnej bibliotece zobaczyć można wystawę związaną z historią mediów.
Mass media stały się nieodłączną częścią współczesnego świata. Ich siła, zasięg i wpływ są coraz większe. Przestrzeń naszego życia coraz bardziej wyznaczają elektroniczne media: telewizja, radio, Internet, film.

 Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Ich znaczenia nie sposób przecenić, choćby z tej przyczyny, że poświęcamy im bardzo dużo czasu. Dzisiejsze media są źródłem wiedzy, rozwoju, źródłem edukacji, ale również stanowią poważne zagrożenia.
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest jedynym tego typu przedsięwzięciem o międzynarodowym zasięgu, zaproponowanym przez Sobór Watykański II

 Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
Ludzie od dawna marzyli o przesyłaniu wiadomości na odległość. Postęp techniczny XIX i XX wieku i rozwój urządzeń medialnych pozwolił nam przekazywać informacje na odległość. Dziś media nazywamy czwartą władzą.

 Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Na wystawie można zapoznać się z historią radia, telewizji oraz dowiedzieć się o ich twórcach. Wystawa wzbogacona została starymi urządzeniami np. radio lampowe, radia tranzystorowe, gramofon, magnetofon kasetowy. Osoby, które posiadają urządzenia tego typu mogą je udostępnić na czas wystawy do biblioteki szkolnej. Serdecznie zapraszamy!:)

Opracowanie i zdjęcia: Kamila Brozdowska, Dominika Misiura III TI

Czytaj dalej
Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Dnia 24 stycznia po raz kolejny obchodzimy Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Mass media stały się nieodłączną częścią współczesnego świata.

Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu
Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Ich siła, zasięg i wpływ są coraz większe. Przestrzeń naszego życia coraz bardziej wyznaczają elektroniczne media: telewizja, radio, internet, film. Ich znaczenia nie sposób przecenić, choćby z tej przyczyny, że poświęcamy im bardzo dużo czasu. Dzisiejsze media są źródłem wiedzy, rozwoju, źródłem edukacji, ale również stanowią poważne zagrożenia.

Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu
Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Jan Paweł II, jeszcze przed śmiercią zaapelował w orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: „Środki przekazu powinny pomóc w zburzeniu muru niechęci, jaki dzieli dzisiejszy świat, ludy i nagrody”. Hasłem Dnia, wybranym przez papieża są słowa: „Środki przekazu na służbie zrozumienia między narodami”.

Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu
Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Papież podkreślał, że „od obrazu innych, jaki przynoszą media, zależy w dużej mierze nasz stosunek do nich, wrogość lub życzliwość i zrozumienie. (…) Demonizacja innych może prowadzić do przemocy, wojny, nawet ludobójstwa (…) Media, mogą także mobilizować ludzkość do solidarności (…).

Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu
Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu

– napisał Jan Paweł II. Zwracając się do pracowników środków przekazu, Jan Paweł II przypomina, że wartości, które chcą przekazywać odbiorcom, muszą przestrzegać najpierw we własnym życiu; są to przede wszystkim prawda i godność człowieka.

Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu
Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu

W związku z tym Dniem – w naszej szkolnej bibliotece – przeprowadzona została lekcja biblioteczna z klasą II SA, a jej temat brzmiał: Historia mass mediów i ich rola we współczesnym świecie.

Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu
Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Podczas lekcji została przedstawiona uczniom geneza powstania poszczególnych środków masowego przekazu oraz odbyła się pogadanka na temat roli, jaką media odgrywają w życiu każdego z nas. Uczniowie niemal jednogłośnie stwierdzili, iż nie wyobrażają sobie świata bez Internetu i telefonu.

Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu
Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Ponadto w bibliotece zgromadzone zostały dawne modele radia, gramofonu, magnetofonów szpulowych i in. Sprzęty te będą wyeksponowane w bibliotece do końca bieżącego tygodnia.

Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu
Międzynarodowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Zapraszamy do ich obejrzenia, a nawet odsłuchania brzmienia muzyki w wykonaniu tych aparatów, które jeszcze działają ;)

Dodała: Emilia Wrzeszcz

W związku ze Światowym Dniem Mediów ogłaszamy konkurs na najciekawszą fotografię wszelkiego rodzaju środków masowego przekazu sprzed lat (radia, telewizorów, gramofonów, komputerów itp.). Najciekawsze zdjęcie zostanie zamieszczone na stronie naszej szkoły oraz nagrodzone;) Do zdjęcia prosimy dołączyć krótką notatkę odnośnie wybranego sprzętu. Fotografię z opisem, opatrzoną imieniem i nazwiskiem oraz klasą do której uczęszczacie, prosimy nadsyłać do wtorku 30 stycznia, na adres: admin@zsp1.lebork.pl Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w środę 31 stycznia. Zapraszamy!

 

 

 

 

Czytaj dalej