Konkurs BHP

Konkurs BHP

W dniu 11 marca 2010 roku w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku odbyły się zorganizowane przez nauczycieli tej szkoły międzyszkolne eliminacje konkursu dla młodocianych pracowników z zakresu prawa pracy i przepisów bhp.

Konkurs BHP
Konkurs BHP

Udział w eliminacjach wzięło 20 uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego ZSP i Zespołu szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku.

Konkurs BHP
Konkurs BHP

Komisja Konkursowa w składzie:

• Teresa Fabisiak – dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Lęborku
• Maria Kurowska – nauczycielka ZSM-I w Lęborku
• Jolanta Kozłowska – nauczycielka PCE ZSP w Lęborku
• Mirosław Naczke – nauczyciel ZSM-I w Lęborku

Konkurs BHP
Konkurs BHP

Po sprawdzeniu wszystkich prac stwierdziła, ze największą liczbę punktów a tym sa-mym awans do kolejnego etapu konkursu uzyskali następujący uczniowie:
• Kobiela Malwina
• Kaczorowska Karolina

Gratulujemy zwyciężczyniom
Dodał: mgr inż. Mirosław Naczke

 

 

Czytaj dalej
BHP konkurs

BHP konkurs

Dnia 18.03.2008 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Lęborku odbyły się międzyszkolne eliminacje konkursu dla młodocianych pracowników zatrudnionych w rzemiośle z zakresu prawa pracy i przepisów bhp. Udział w eliminacjach wzięło czternastu uczniów ZSP nr 1 i ZSP nr 1 w Lęborku.

BHP konkurs
BHP konkurs

Komisja w składzie:
Krystyna Wudniak-Styn – nauczyciel ZSP nr 2 w Lęborku
Teresa Fabisiak – dyrektor PCRiP w Lęborku
Maria Kurowska – nauczyciel ZSP nr 1 w Lęborku
Mirosław Naczke – nauczyciel ZSP nr 1 w Lęborku

po sprawdzeniu wszystkich prac stwierdziła, że największą liczbę punktów, a tym samym awans do kolejnego etapu konkursu uzyskali następujący uczniowie:
Marta Pawelczyk – PCE-ZSP nr 2 oraz Emilia Warych również z tej samej szkoły.

Czytaj dalej