Trzecie miejsce naszych uczniów

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku  dnia 17 listopada 2016r. w auli naszej szkoły zorganizował POMORSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – IDG. Wytypowana przez p. Joannę Zielińską młodzież naszej szkoły uczestniczyła czynnie w tym wydarzeniu, między innymi brała udział w odczytach przygotowanych przez wykładowców szkół wyższych, zasięgała informacji o możliwości samozatrudnienia, korzystała z kontaktu z przedstawicielami banków, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uczniowie mogli porozmawiać z osobami, które założyły własną działalność gospodarczą.

Brali udział w pokazach np. ćwiczeń na trampolinie – „ jumping fitness”, które przygotowała właścicielka firmy działającej w Lęborku. Jednak najważniejszym wydarzeniem tego dnia było ogłoszenie wyników konkursu „ Biznesplan absolwenta”. Konkurs przebiegał w dwóch etapach – pierwszy etap to wyłonienie spośród kilku biznesplanów napisanych przez uczniów naszej szkoły tego najlepszego, drugi etap to „ dopracowanie” tego wyłonionego przez komisję szkolną oraz sporządzenie prezentacji. Do konkursu został wybrany biznesplan  firmy „ Lebike” –  Wypożyczalnia rowerów, który napisali  uczniowie klasy II TM : Jakub Bulczak, Tomasz Helt, Michał Kijewski oraz Damian Labuda. Po  przedstawieniu   prezentacji przez uczniów z pięciu szkół , zostały ogłoszone wyniki. Radość była duża, gdy okazało się, że biznesplan uczniów naszej szkoły otrzymał III miejsce. Nagrodę – czek na sumę 700zł. wręczyła p. starosta Teresa Ossowska – Szara oraz przedstawiciele PUP.

Opiekunami były p. Joanna Zielińska oraz Maria Kurowska

Czytaj dalej