Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Prawa człowieka to prawa należne każdemu człowiekowi bez względu na narodowość, rasę, pochodzenie, religię, poglądy, płeć, wiek, stan zdrowia. Wynikają one z samego faktu bycia człowiekiem. Odmowa poszanowania praw człowieka stanowi nie tylko osobistą krzywdę dla jednostki, ale sprzyja pojawieniu się niepokojów społecznych i politycznych oraz przemocy i konfliktom.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej uważa się za podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie. 10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka – międzynarodowy katalog podstawowych i niezbywalnych praw i wolności jako wspólny standard do osiągnięcia przez wszystkie narody.
Z wystawą nawiązującą do tematyki związanej z przestrzeganiem praw człowieka uczniowie mogą zapoznać się na holu szkoły

Opracowała: mgr Urszula Żulpo
Czytaj dalej
Spotkanie ws. substancji psychoaktywnych

Działamy przeciw narkomanii

Poglądy młodzieży związane z zażywaniem substancji o działaniu psychoaktywnym bardzo często opierają się na mitach i stereotypach. Informacje uzyskiwane najczęściej od rówieśników są nasycone fascynacją albo lękiem. Strony internetowe poświęcone dopalaczom są przeważnie prowadzone przez użytkowników substancji psychoaktywnych lub producentów i służą promocji tych środków.

Spotkanie ws. substancji psychoaktywnych
Spotkanie ws. substancji psychoaktywnych

25 i 26 października uczniowie klas IIa i IIg spotkali się terapeutką d/s uzależnień p. M. Wróblewską. Młodzież uzyskała obiektywną, rzetelną wierzę na pytania : Dlaczego ludzie piją i narkotyzują się ?, Jak człowiek staje się nałogowcem?, Jak można uniknąć sytuacji prowadzących do uzależnienia?, Uczniowie dowiedzieli się również do jakich instytucji mogą zwrócić się o pomoc w przypadku eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi bądź uzależnienia się od nich.
Rzetelne informacje można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl

Dodała: mgr Urszula Żulpo
Czytaj dalej