Beatyfikacja Jana Pawła II

Beatyfikacja Jana Pawła II

1 maja bieżącego roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, o godz. 10, na placu św. Piotra w Rzymie, rozpoczęły się uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II. Było one ukoronowaniem trwającego zaledwie sześć lat, najkrótszego we współczesnych dziejach Kościoła, procesu beatyfikacyjnego. Odbył się on z zachowaniem wszystkich obowiązujących kościelnych procedur, a jedynym przywilejem jakim obdarzono papieża-Polaka był fakt, że w jego przypadku zastosowano „szybką ścieżkę” – nie musiał oczekiwać w kolejce ponad tysiąca kandydatów do wyniesienia na ołtarze.

Beatyfikacja Jana Pawła II
Beatyfikacja Jana Pawła II

Beatyfikacja jest uznaniem tego, że Jan Paweł II – Karol Wojtyła żył tym, co głosił. Jest potwierdzeniem, że ta droga świętości jest możliwa, ponieważ on przeszedł nią w prostocie, wytrwałości i z wielką odwagą.

Beatyfikacja Jana Pawła II
Beatyfikacja Jana Pawła II

Wystawa tematycznie związana z tym wielkim wydarzeniem znajduje się na holu głównym naszej szkoły i stanowi zaproszenie do wzbudzenia refleksji i postawy wdzięczności za życie i pontyfikat Jana Pawła II. Przypomina, że każdy człowiek otrzymał powołanie do świętości. To jest zadanie do zrealizowania dla każdego z nas. Świętość realizuje się poprzez przekraczanie samego siebie i swoich słabości. Tę świętość urzeczywistnia się w kontakcie z innymi ludźmi, w kontakcie z rzeczywistością. I to jest główne przesłanie, które chciał nam przekazać Ojciec Święty Jan Paweł II.

Opracowała: mgr Anetta Treder

 

Czytaj dalej