Nie niszcz organizmu dopalaczami

Nie niszcz organizmu dopalaczami

Celem spotkania z rodzicami, które odbyło się 3 listopada 2010 roku było zwrócenie uwagi rodziców na nowe zagrożenia jakim są dopalacze. Rodzice uzyskali informacje na temat nowych środków psychoaktywnych pojawiających się na rynku markotykowym i zagrożeniach z nimi związanych. Rodzina jest podstawą do uczenia dzieci jak żyć wśrod ludzi i jak sobie radzić w życiu. Profilaktyka uzależnień od różnych środków psychoaktywnych prowadzona w szkole i aktywna współpraca rodziców w chronieniu dzieci i młodzieży przed szkodami wynikającymi z uzywania substancji psychoaktywnych przynosi efekty.

Nie niszcz organizmu dopalaczami
Nie niszcz organizmu dopalaczami

Rodzice obecni na spotkaniu zapoznali się z treścią witryni internetowej www.kbpn.gov.pl przygotowanej przez specjalistów oraz otrzymali poradnik „Bliżej siebie – dalej od narkotyków” przygotowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Opracowała: mgr. Urszula Żulpo

Czytaj dalej

Spotkanie ws. substancji psychoaktywnych

Działamy przeciw narkomanii

Poglądy młodzieży związane z zażywaniem substancji o działaniu psychoaktywnym bardzo często opierają się na mitach i stereotypach. Informacje uzyskiwane najczęściej od rówieśników są nasycone fascynacją albo lękiem. Strony internetowe poświęcone dopalaczom są przeważnie prowadzone przez użytkowników substancji psychoaktywnych lub producentów i służą promocji tych środków.

Spotkanie ws. substancji psychoaktywnych
Spotkanie ws. substancji psychoaktywnych

25 i 26 października uczniowie klas IIa i IIg spotkali się terapeutką d/s uzależnień p. M. Wróblewską. Młodzież uzyskała obiektywną, rzetelną wierzę na pytania : Dlaczego ludzie piją i narkotyzują się ?, Jak człowiek staje się nałogowcem?, Jak można uniknąć sytuacji prowadzących do uzależnienia?, Uczniowie dowiedzieli się również do jakich instytucji mogą zwrócić się o pomoc w przypadku eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi bądź uzależnienia się od nich.
Rzetelne informacje można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl

Dodała: mgr Urszula Żulpo
Czytaj dalej